Setkání s poskytovateli sociálních služeb 2023

Dne 26. září 2023 se ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce uskutečnilo již tradiční setkání poskytovatelů sociálních služeb. Setkání se zúčastnilo 120 zástupců poskytovatelů, kterým byly předány aktuální informace o změnách v oblasti financování sociálních služeb, z oblasti registrace sociálních služeb a v neposlední řadě byli zástupci poskytovatelů informování o schválení stěžejního strategického dokumentu pro sociální oblast – Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026. V rámci celodenního setkání byly účastníci také seznámeni s aktualizací sítě sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2024 a Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana představil vizi Olomouckého kraje v oblasti péče o seniory a pečovatelské služby.

Důležité informace o připravovaných změnách legislativy z úrovně státu přednesené zástupcem Ministerstva práce a sociálních věcí, představil všem přítomným zastupující vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb a plánování Mgr. Štefan Lukáč, MBA.

Soubor typu pptx1. Sociální služby v OK - aktuální informace.pptx(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu pptx2. Program finanční podpory 2023.pptx(372,2 kB)stáhnout
Soubor typu pptx3. Registrace sociálních služeb.pptx(259,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf3. Průvodce - Uznávání zahraniční kvalifikace.pdf(638,2 kB)stáhnout
Soubor typu ppt4. Střednědobé plánování SPRSS 2024-2026.ppt(278 kB)stáhnout
Soubor typu pptx5. IP - plánování Accendo.pptx(7,4 MB)stáhnout
Soubor typu pptx6. Aplikace KISSoS.pptx(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pptx7. IP OK - klíčové aktivity projektů.pptx(40 MB)stáhnout
Soubor typu pptx8. Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků.pptx(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu pptx9. Prezentace MPSV k připravovaným legislativním změnám.pptx(2,4 MB)stáhnout


Poslední změna 05. 10. 2023 08:27:09