Setkání s poskytovateli sociálních služeb 2022

Dne 12. října 2022 pořádal Olomoucký kraj tradiční setkání poskytovatelů sociálních služeb. V programu letošního setkání zazněly informace o stavu přípravy a finalizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024-2026, na jehož sestavování se poskytovatelé prostřednictvím pracovních skupin podílejí spolu s krajem, obcemi a obecními úřady s rozšířenou působností jako zadavateli a v neposlední řadě také společně s uživateli služeb. Důležité z pohledu poskytovatelů jsou informace o stavu aktualizace sítě sociálních služeb pro rok 2023, dotačním řízení a termínech pro podávání žádostí o dotaci na zajištění sociálních služeb ze státní účelové dotace na příští rok i dalších aktivitách realizovaných krajem v rámci individuálních projektů a zaměřených k tématům, která vycházejí vstříc potřebám poskytovatelů i uživatelů jejich služeb.

Jak pro zástupce kraje, tak pro zástupce poskytovatelů byly důležité informace o připravovaných změnách legislativy z úrovně státu přednesené zástupkyní MPSV Mgr. Bc. Zdislavou Odstrčilovou, náměstkyní ministra pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb.

Soubor typu pdfSOHZ + postup(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2024 - 2026(990,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkční plán 2023(682,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFinancování sociálních služeb 2023(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRegistrace sociálních služeb(892,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKoncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023 - 2027(1,1 MB)stáhnout


Poslední změna 31. 10. 2022 14:48:39