Setkání s poskytovateli sociálních služeb 2021

Poslední zářijový den se po dvou letech sešli osobně zástupci 130 poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje na jinak pravidelném každoročním setkání. Loňský roční se nemohl uskutečnit osobně vzhledem k onemocnění COVID-19 a setkání bylo realizováno pouze on-line formou.

Jsem rád, že nám aktuální situace umožnila setkat se se zástupci poskytovatelů sociálních služeb osobně a mít tak možnost diskutovat o celé řadě problémů,“ uvedl Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana.

Přítomným byly představeny záměry Olomouckého kraje pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2024-2026, na jehož sestavování se poskytovatelé prostřednictvím pracovních skupin s dalšími důležitým partnery podílejí. Předány byly dále informace o aktualizaci sítě sociálních služeb pro rok 2022, dotačním řízení a termínech pro podávání žádostí o dotaci na zajištění sociálních služeb ze státní účelové dotace na příští rok. V odpoledním bloku potom důležité informace nejen o legislativních změnách přednesl Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Tématu Dobrovolnictví se věnoval ThLic. Michal Umlauf z Maltézské pomoci.

Setkání bylo ze strany zástupců Olomouckého kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí ukončeno poděkováním všem zaměstnancům sociálních služeb za spolupráci za skvělé zvládnutí nelehké situace v období pandemie COVID-19.

 

Soubor typu pdf1. - Aktuální informace,.pdf(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf2. - Registrace sociálních služeb,.pdf(793,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf3. - Aplikace KISSoS - Modul evidence žadatelů o poskytnutí sociální služby,.pdf(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdf4 - Financování sociálních služeb,.pdf(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdf5 - SPRSS 2024 - 2026,.pdf(821,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5. - Akční plán 2022.pdf(3,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdf6. - IP OK - Podpora plánování sociálních služeb,.pdf(3,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdf7. - MPSV - Pracovní setkání pro poskytovatele soc. služeb - Olomouc 2021,.pdf(8,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdf8. - Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků,.pdf(1,1 MB)stáhnout


Poslední změna 06. 10. 2021 07:21:00