Setkání s poskytovateli sociálních služeb 2020

Dne 6. října 2020 pořádal Olomoucký kraj v pořadí šesté setkání poskytovatelů sociálních služeb působících na území Olomouckého kraje. Každoročně v tomto podzimním termínu se zástupci kraje a odboru sociálních věcí krajského úřadu setkávají s poskytovateli sociálních služeb na této společné platformě, která slouží nejen k předání aktuálních informací z oblasti plánování, financování a registrace sociálních služeb a dalších aktivitách v sociální oblasti z úrovně kraje, ale také k diskusi o praktických otázkách spojených s poskytováním sociálních služeb, a v neposlední řadě umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Organizace i program letošního setkání byl ovlivněn současnou epidemiologickou situací v souvislosti s onemocněním covid-19. Jednání probíhalo prostřednictvím videokonference, jejíž součástí byl i on-line chat.  V tomto ohledu to pro organizátory i účastníky byla premiéra a jsme rádi, že přes vysoký počet účastníků, kterých bylo během čtyřhodinového programu připojeno na 150, se obešlo bez větších technických obtíží. Kromě aktuálních informací vztahujících se ke covid-19 včetně platných mimořádných opatřeních, informací o dotačních titulech již vyhlášených ze strany MPSV a MZ pro poskytovatele sociálních služeb a jejich výsledcích i dotačních titulech probíhajících, získali účastníci informace o stavu aktualizace sítě sociálních služeb pro rok 2021, dotačním řízení a termínech pro podávání žádostí o dotaci na zajištění sociálních služeb ze státní účelové dotace na příští rok. Část programu byla také věnována Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2021-2023, jehož přípravy se aktivně účastnili i zástupci poskytovatelů prostřednictvím pracovních skupin organizační struktury střednědobého plánování. Videokonference se zúčastnil také Mgr. David Pospíšil, ředitel Odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV ČR. Ve svém příspěvku se věnoval stavu přípravy zákona o sociálních službách, informoval o vyhlášení dalšího kola mimořádné dotace pro poskytovatele sociálních služeb na financování zvýšených provozních výdajů a výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v souvislosti s epidemií covid-19 a jeho podmínkách. Věnoval se také naplňování povinného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v podmínkách současné epidemiologické situace a navrhovaných způsobů řešení ze strany MPSV např. umožněním zápočtu teoretické části povinného akreditovaného vzdělávání realizovaného distanční formou. Odpovídal také na dotazy účastníků, které se týkaly poskytování sociálních služeb.

Z okamžité i následné pozitivní zpětné vazby od účastníků setkání vyplynulo, že přes absenci osobního kontaktu bylo videokonferenční jednání pro všechny zúčastněné přínosné. Přesto doufáme, že příští setkání poskytovatelů bude moci proběhnout prezenční formou.

Prezentace

Soubor typu pptCovid-19(866 kB)stáhnout
Soubor typu pptAktuality - registrace(336 kB)stáhnout
Soubor typu pptxFinancování sociálních služeb(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pptxAkční plán 2021(163,7 kB)stáhnout
Soubor typu pptSPRSS 2021 - 2023(364 kB)stáhnout
Soubor typu pptIP - Podpora plánování II.(314 kB)stáhnout


Poslední změna 09. 10. 2020 12:50:33