Setkání s poskytovateli sociálních služeb 2018

Dne 20. září 2018 pořádal Olomoucký kraj v pořadí již čtvrté setkání poskytovatelů sociálních služeb. V programu letošního setkání nechyběly informace o stavu aktualizace sítě služeb Olomouckého kraje na rok 2019 a o již vyhlášeném dotačním řízení a termínech pro podávání žádostí o dotaci na zajištění sociálních služeb ze státní účelové dotace na příští rok.  Na 130 zástupců poskytovatelů získalo informace o aktivitách Olomouckého kraje na podporu plánování sociálních služeb na komunitní úrovni a na úrovni kraje, ale také o seminářích, workshopech a dalších aktivitách realizovaných krajem v rámci individuálních projektů a zaměřených k tématům, která vycházejí vstříc potřebám poskytovatelů i uživatelů jejich služeb.

Jak pro zástupce kraje, tak pro zástupce poskytovatelů byly důležité informace o připravovaných změnách legislativy z úrovně státu přednesené zástupcem Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Janem Vrbickým.

img-20180920-100254.jpg
img-20180920-100355.jpg
img-20180920-101640.jpg
img-20180920-105920.jpg
img-20180920-111951.jpg
img-20180920-132751.jpg

Prezentace

Soubor typu pdf1. DERS - KISSoS Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdf2. ACCENDO - Podpora procesů komunitního plánování(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3. Financování sociálních služeb(863,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf4. Akční plán 2019(378,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5. Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce(571,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf7. Podpora aktivního života seniorů(1 MB)stáhnout


Poslední změna 25. 09. 2018 15:31:02