Setkání s poskytovateli sociálních služeb 2016

O programu finanční podpory a Akčním plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2017 i dalších důležitých tématech hovořili účastníci významného pracovního setkání. To proběhlo v úterý 27. září 2016 ve velkém zasedacím sálu v budově Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici.

„Ráda bych poděkovala všem poskytovatelům sociálních služeb za čtyřletou spolupráci. Společně jsme prodělali změny v podobě přechodu financování z ministerstva práce a sociálních věcí na regiony. Olomoucký kraj se s tímto musel popasovat a já jsem přesvědčená, že se mu to povedlo,“ řekla Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje.

Pracovního setkání se zúčastnilo na sto třicet poskytovatelů sociálních služeb v regionu, zástupci Olomouckého kraje a nechyběli ani Zuzana Jentschke Stöcklová a Jan Vrbický z ministerstva práce a sociálních věcí či Václav Krása – předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

V rámci programu byl představen Krajský informační systém sociálních služeb, zazněly informace o tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 2020 a novinky z Národní rady osob se zdravotním postižením. Pracovní setkání završily informace o legislativních změnách v oblasti sociálních služeb.

Prezentace

Soubor typu pdf1. Financování sociálních služeb(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdf2. Akční plán(157,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdf3. Střednědobý plán(266,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf4. Národní rada osob se zdravotním postižením(846,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdf5. KISSoS(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdf6. Novela ZSS(1,4 MB)stáhnout


Poslední změna 25. 09. 2018 16:24:21