Seniorské cestování

Aktuálně

04.09.2017 - Aktuální informace k Seniorskému cestování 2017

Cestovní kancelář Za sluncem s.r.o. je v letošním roce realizátorem výletů v rámci Seniorského cestování.

Aktuální informace k Seniorskému cestování 2017

15.08.2017 - Aktuální informace k Seniorskému cestování 2017

V současné době jsou ve spolupráci s Krajskou radou seniorů dokončovány práce na zadávací dokumentaci. V rámci výběrového řízení bude následně vybrána cestovní kancelář, která bude odpovědná na organizování samotných výletů.

Více informací poskytne

Bc. Tomáš Weber
projektový pracovník, strategické dokumenty, Seniorské cestování, Olomouc region Card
Odbor kancelář hejtmana
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
   585 508 331        t.weber@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 434


Poslední změna 04. 09. 2017 11:29:21

© Krajský úřad Olomouckého kraje