Sdružení obcí střední Moravy

IČ: 47921676
Vznik: 11.10.1993
Sídlo svazku obcí:

Horní nám. 5, Olomouc, PSČ 779 00

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní komise
  • správní výbor
  • valné shromáždění

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

Přerov, Přerov I-Město, Palackého 1462/32, PSČ 750 02

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Mgr. Radek Vincour Uničov, Dukelská 833, PSČ 783 91 předseda 18.06.2021
Ing. Lubomír Žmolík Lipová-lázně 323, PSČ 790 61 místopředseda 31.05.2019
Mgr. Petr Kouba Velká Dlážka 315/17, Přerov I-Město,
Přerov, PSČ 750 02
místopředseda 18.06.2021

Způsob jednání za svazek obcí:

Správní výbor je statutárním orgánem SOSM, který řídí jeho činnost a jedná jeho jménem. Ze svého středu si správní výbor volí předsedu a dva místopředsedy. Podepisovat se jménem SOSM, a tím SOSM zavazovat, je oprávněn předseda a jeden z místopředsedů, nebo oba místopředsedové.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

  • rozvoje samosprávy obcí,
  • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
  • vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.

2. Zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky.
3. Spolupráce s poslanci parlamentu, eventuálně s členy zastupitelstva vyššího samosprávného celku se vztahem ke sdruženým obcím. Uplatňování zákonodárné iniciativy jejich prostřednictvím.
4. Společné úsilí o zvýšení účelových dotací do oblasti Střední Moravy.
5. Vzájemné informace a spolupráce při využívání nabídek zahraničních investic i společenských a kulturních aktivit.
6. Koordinace úsilí o napojení střední Moravy na dálniční síť, zachování železniční sítě, rozvoj železniční a letecké dopravy.
7. Společná podpora moderních inženýrských sítí.
8. Využití možností daných příznivými přírodními podmínkami střední Moravy v zemědělské prvovýrobě.
9. Podpora vytváření společenských hospodářských družení.
10. Koordinace péče o krajinu, jejíž život je podmíněn ekologickou stabilitou povodí horního a středního toku řeky Moravy.
11. Vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečných odpadů.


Poslední změna 19. 07. 2021 14:47:42