SDRUŽENÍ OBCÍ - PLYNOVOD MYSLEJOVICKÉ OBLASTI, v likvidaci

IČ: 65762312
Vznik: 11.09.1996
Sídlo svazku obcí: 798 05 Myslejovice 145

Orgány svazku obcí:

  • členská schůze
  • představenstvo sdružení

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Josef Kaláb Myslejovice 134 předseda přestavenstva 11.09.1996
Jiří Marcián Alojzov 59 místopředseda představenstva 11.09.1996
RNDr. Ludmila Jansová Vincencov 47 člen představenstva 11.09.1996
Ing. Alena Čechová 28. října 434/211
709 00 Ostrava
likvidátor 01.07.2015

Způsob jednání za svazek obcí:

Sdružení je zastupováno představenstvem, jakožto statutárním orgánem. Jednotliví členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem sdružení pouze jsou-li k tomu představenstvem písemně zmocněni. Předseda sdružení jedná jménem sdružení v rámci svých pravomocí a tam, kde je k tomu představenstvem zmocněn. Podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis tři členové představenstva, popřípadě jeden člen, pokud k tomu byl představenstvem zmocněn.

Předmět činnosti svazku obcí:

Zajištění a vybudování plynofikace obcí Alojzova, Krumsína, Prostějoviček, Vincencova a Myslejovic. Po vybudování plynovodu svěří sdružení jiné oprávněné právnické osobě.


Poslední změna 16. 09. 2015 13:27:23