Sdružení obcí mikroregionu Království

IČ: 69576688
Vznik: 13.07.1999
Sídlo svazku obcí: Šrámkova 19, 783 73 Grygov

Orgány svazku obcí:

 • valná hromada
 • rada sdružení
 • kontrolní výbor

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Miroslava Zavadilová Mlýnská 249, 751 03 Majetín předseda 25.11.2010
Ing. Ivo Čečman Tovačovská 206, 783 75 Dub nad Moravou místopředseda 28.01.2015

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda sdružení zastupuje sdružení navenek. V době nepřítomnosti je předseda zastupován prvním nebo druhým místopředsedou sdružení. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda nebo první nebo druhý místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti sdružení je zejména koordinace postupu při řešení problémů týkajících se:

 1. Rozvoje samosprávy obcí.
 2. Hospodářského, sociálního a kulturního života obcí.
 3. Vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.
 4. Prosazování zájmů v oblasti cestovního ruchu a propagace regionu.
 5. Zemědělského a nezemědělského podnikání.
 6. Rozvoje a diverzifikace nezemědělských prostor.
 7. Společné péče o památky v mikroregionu.
 8. Využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy.
 9. Podpory venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu).
 10. Společného řešení sociálních služeb a zdravotní péče.
 11. Marketingu venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů.
 12. Podpory řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí.
 13. Vzájemné pomoci při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečného odpadu.
 14. Podpory kulturních, sportovních, environmentálních a společenských akcí ve sdružení.
 15. Protipovodňových opatření.


Poslední změna 27. 03. 2024 11:59:54