Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko

IČ: 70975281
Vznik: 13.12.2001
Sídlo svazku obcí: nám. Svobody 134, 790 70 Javorník

Orgány svazku obcí:

  • členská schůze
  • předseda a místopředseda
  • revizní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Bc. Zdeněk Hořava Uhelná 125, PSČ 790 70 předseda 02.11.2022
Mgr. Aleš Chromík Bernartice 304, PSČ 790 57 místopředseda 02.11.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním zástupcem Svazku. Řídí činnost Svazku mezi jednotlivými členskými schůzemi, jedná navenek jeho jménem a podepisuje dokumenty vždy s místopředsedou nebo předsedou revizní komise. Místopředseda vykonává funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, nemoci apod., v jiných případech na základě písemného pověření předsedy Svazku, nebo členské schůze.

Předmět činnosti svazku obcí:

Vzájemný postup a spolupráce při uskutečňování zájmů mikroregionu v oblasti dotační politiky státu a Evropské unie. Spolupráce při řešení otázek zaměstnanosti, vzdělanosti, ochrany ŽP, podpory malého a středního podnikání, cestovního ruchu aj.


Poslední změna 04. 11. 2022 10:35:49