Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko

IČ: 70975281
Vznik: 13.12.2001
Sídlo svazku obcí: nám. Svobody 134, 790 70 Javorník

Orgány svazku obcí:

  • členská schůze
  • předseda a místopředseda
  • revizní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Bc. Zdeněk Hořava Uhelná 125, PSČ 790 70 předseda 14.11.2018
Ing. Miroslav Kocián Městys Bílá Voda 58, Bílá Voda, PSČ 790 69 místopředseda 14.11.2018

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním zástupcem Svazku. Řídí činnost Svazku mezi jednotlivými členskými schůzemi, jedná navenek jeho jménem a podepisuje dokumenty vždy s místopředsedou nebo předsedou revizní komise. Místopředseda vykonává funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, nemoci apod., v jiných případech na základě písemného pověření předsedy Svazku, nebo členské schůze.

Předmět činnosti svazku obcí:

Vzájemný postup a spolupráce při uskutečňování zájmů mikroregionu v oblasti dotační politiky státu a Evropské unie. Spolupráce při řešení otázek zaměstnanosti, vzdělanosti, ochrany ŽP, podpory malého a středního podnikání, cestovního ruchu aj.


Poslední změna 10. 07. 2019 15:03:50