Rozpočet Olomouckého kraje

Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2017 byl schválen usnesením Zastupitelstvem Olomouckého kraje  UZ/2/11/2016 ze dne 19. 12. 2016.

Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - důvodová zpráva (zveřejněno 15.3.2017)(307,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 01) Bilance (zveřejněno 15.3.2017)(605,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 02) Příjmy (zveřejněno 15.3.2017)(674,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 03a) výdaje odborů (zveřejněno 15.3.2017)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 03b) dotační tituly (zveřejněno 15.3.2017)(627 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 03c) PO (zveřejněno 15.3.2017)(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 03d) sociální fond (zveřejněno 15.3.2017)(287,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 03e) fond - voda (zveřejněno 15.3.2017)(277,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 03f) Evropské programy (zveřejněno 15.3.2017)(629,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 04) Financování (zveřejněno 15.3.2017)(393,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 05) Investice (zveřejněno 15.3.2017)(264,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 05a) Rozpracované opravy a investice z rozpočtu OK (zveřejněno 15.3.2017)(741,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 05b) Projekty z dotace (zveřejněno 15.3.2017)(859,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 05c) Rezerva na investice (zveřejněno 15.3.2017)(375,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozpočet OK 2017 - 06) Závazné ukazatele (zveřejněno 15.3.2017)(584,7 kB)stáhnout

Rozpočty Olomouckého kraje z minulých let

Kontakty

Ing. Petra Vítková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
   585 508 503        p.vitkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 517


Poslední změna 15. 03. 2017 07:00:19

© Krajský úřad Olomouckého kraje