Rodinné pasy - slevy a další výhody rodičům s dětmi do osmnácti let věku

Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku. Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě registrace je rodinám (i neúplným tzn. také nesezdaným partnerům a jejich dětem, samoživitelům, osobám mající dítě v péči) vystavena karta Rodinné pasy. Podmínkou je trvalé bydliště v zapojeném kraji a alespoň jedno dítě do 18 let.

Bližší informace k projektu Rodinné pasy naleznete na:

http://www.rodinnepasy.cz/

Soubor typu pdfRodinné pasy- informační leták(734,4 kB)stáhnout


Poslední změna 17. 09. 2015 08:20:34