Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na národní úrovni. Jedná se o platformu na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) je platforma pokrývající území Olomouckého kraje a je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, zástupci integrovaných nástrojů, Česká biskupská konference, hospodářští a sociální partneři, apod.). Předsedou RSK OK je hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.

RSK OK mimo jiné projednává a vyhodnocuje požadavky a potřeby území ve vztahu k zacílení podpory z Evropské unie. Prostřednictvím svého zástupce v NSK, kterým je pan radní Ing. Petr Lysek, přenáší a prosazuje zájmy území kraje na národní úrovni. Klíčovým dokumentem v této oblasti působení RSK OK je Regionální akční plán Olomouckého kraje (RAP OK). Je to nástroj pro Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP 2021-2027) k zajištění krajské finanční obálky pro čerpání prostředků na podporu silnic II. třídy, zdravotnickou záchrannou službu, deinstitucionalizaci sociálních služeb, střední a speciální školství. Další oblastí působení RSK OK je rozvoj území v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (SRR ČR 21+) a jejích akčních plánů pro roky 2021-2022 a 2023-2024, zejména z pohledu podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území v Olomouckém kraji. RSK OK také intenzivně komunikuje a spolupracuje s nositeli integrovaných nástrojů v území (ITI Olomoucké aglomerace a CLLD) na koordinaci čerpání finančních prostředků z EU a zvyšování absorpční kapacity území.

Kontakt: rsk@olkraj.cz

Činnost a aktivity RSK OK, pracovních skupin RSK OK a sekretariátu RSK OK jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 2021-2027 prostřednictvím projektu „Regionální partnerství v Olomouckém kraji I.“ Podrobnější informace jsou uvedeny zde

 

 

Soubor typu pdfStatut RSK OK(474,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(405,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(201,6 kB)stáhnout

AKTUALITY

20.05.2024 - Partneři budou jednat ještě do prázdnin

Dvacáté deváté zasedání Regionální stálé konference Olomouckého kraje (RSK OK) se uskuteční pod vedením místopředsedy RSK OK a radního Ing. Petra Lyska v úterý 18. června 2024.

18.04.2024 - Pracovní skupina jednala počtvrté

Aplikace bateriového úložiště, krajské energetické centrum a možnosti zapojení přečerpávacích vodních elektráren do komunitní energetiky byla hlavní témata čtvrtého jednání Pracovní skupiny Energetika Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje.

Pracovní skupina jednala počtvrté

09.04.2024 - Aktuální podpora z fondů EU i příprava na nové programové období

Podpora z fondů EU i příprava na nové programové období, to byly hlavní témata již 28. zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK), která se sešla pod vedením předsedy a hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka a za účasti náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Radima Sršně, Ph. D.

Aktuální podpora z fondů EU i příprava na nové programové období

08.04.2024 - Pracovní skupina projednala projekty v oblasti cestovního ruchu

Ve středu 3. 4. 2024 již podeváté zasedala pracovní skupina Cestovní ruch Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Na programu měla projednání projektů předložených do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (NPPCRR), který spravuje MMR ČR.

Pracovní skupina projednala projekty v oblasti cestovního ruchu

02.04.2024 - Semináře pro žadatele z IROP

Centrum pro regionální rozvoj pořádá pro odbornou veřejnost dva semináře. Podrobnosti k oběma akcím jsou uvedeny v aktualitě.

Semináře pro žadatele z IROP

archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 20. 05. 2024 12:57:57