Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení a směřování pomoci z Evropských fondů. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR za Olomoucký kraj (RAP SRR OK). RSK OK zajišťuje průběžné sledování jeho plnění a vyhodnocuje dopady evropských intervencí ve svém území. Svá zjištění předává prostřednictvím svého zástupce do NSK. RSK také projednává doporučení k zaměření a sladění harmonogramu výzev, zejm. individuálních projektů naplňující územní dimenzi v operačních programech, projednává požadavky z území na vyhlášení specifických výzev v operačních programech a sleduje absorpční kapacitu v regionu Olomouckého kraje.

RSK OK je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, hospodářští a sociální partneři, apod.). Role RSK OK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Kontakt: rsk@kr-olomoucky.cz

Soubor typu pdfStatut RSK OK(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK - od září 2017(185,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam stálých hostů RSK OK(157,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHarmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK - k 1. 10. 2017(511,3 kB)stáhnout

AKTUALITY

18.10.2017 - Úspěšná akce pro zájemce o evropské dotace

V Olomouci se ve čtvrtek 12. 10. 2017 uskutečnil seminář k výzvě Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) na podporu dětských skupin pro žadatele z území Olomouckého kraje. Akci uspořádal sekretariát RSK OK ve spolupráci s detašovaným pracovištěm Ministerstva práce a sociálních věci v Ostravě a s řídicím orgánem OP Z. Semináře se zúčastnilo okolo 40 zájemců nejen z Olomouckého kraje, ale i z celé Moravy.

Úspěšná akce pro zájemce o evropské dotace

03.10.2017 - Akce k aktuální výzvě č. 075 Operačního programu Zaměstnanost

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 se v Olomouci uskuteční seminář k výzvě Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce. Akci pořádá sekretariát RSK OK ve spolupráci s detašovaným pracovištěm Ministerstva práce a sociálních věci v Ostravě a s řídicím orgánem OP Z.

02.10.2017 - Akce pro zájemce o financování energetických úspor

Eurocentrum Olomouc ve spolupráci se sekretariátem Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) připravilo pro všechny zájemce seminář k aktuálnímu tématu energetických úspor. Na akci budou účastníkům představeny možnosti spolufinancování energetických úspor z evropských a národních programů. Představeny budou operační programy IROP, OP PIK, OPŽP, a národní programy Úspory energie s rozumem, EFEKT, Nová zelená úsporám a Panel 2013+.

27.09.2017 - Seminář k výzvě na podporu dětských skupin

V Olomouci se ve čtvrtek 12. 10. 2017 uskuteční seminář k výzvě Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) na podporu dětských skupin pro žadatele z území Olomouckého kraje. Akci pořádá sekretariát RSK OK ve spolupráci s detašovaným pracovištěm Ministerstva práce a sociálních věci v Ostravě a s řídicím orgánem OP Z.

25.09.2017 - Veletrh dotačních příležitostí proběhne v Jeseníku

Eurocentrum Olomouc ve spolupráci s CzechInvestem a Agenturou pro podnikání a inovace pro zájemce připravilo na čtvrtek 5. 10. 2017 v Jeseníku „Veletrh dotačních příležitostí“.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295        l.valovicova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 18. 10. 2017 08:12:25

© Krajský úřad Olomouckého kraje