Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022
Regionální stálá konference_23. zasedání 2022

 

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) je platforma pokrývající území Olomouckého kraje a je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, zástupci integrovaných nástrojů, Česká biskupská konference, hospodářští a sociální partneři, apod.). Předsedou RSK OK je hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.

RSK OK mimo jiné projednává a vyhodnocuje požadavky a potřeby území ve vztahu k zacílení podpory z Evropské unie. Prostřednictvím svého zástupce v NSK, kterým je pan radní Ing. Petr Lysek, přenáší a prosazuje zájmy území kraje na národní úrovni. Klíčovým dokumentem v této oblasti působení RSK OK je Regionální akční plán Olomouckého kraje (RAP OK). Je to nástroj pro Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP 2021-2027) k zajištění krajské finanční obálky pro čerpání prostředků na podporu silnic II. třídy, zdravotnickou záchrannou službu, deinstitucionalizaci sociálních služeb a střední školství. Další oblastí působení RSK OK je rozvoj území v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (SRR ČR 21+) a jejích akčních plánů pro roky 2021-2022 a 2023-2024, zejména z pohledu podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území v Olomouckém kraji. RSK OK také intenzivně komunikuje a spolupracuje s nositeli integrovaných nástrojů v území (ITI Olomoucké aglomerace a CLLD) na koordinaci čerpání finančních prostředků z EU a zvyšování absorpční kapacity území.

Kontakt: rsk@olkraj.cz

Činnost a aktivity RSK OK, pracovních skupin RSK OK a sekretariátu RSK OK jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 2014-2020.

Konkrétně se jedná o tyto projekty:

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.“ v letech 2016-2017

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“ v letech 2018-2019

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – III.“ v letech 2020-2021

„Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – IV.“ v letech 2022-2023

Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny zde.

Soubor typu pdfStatut RSK OK(558,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(436,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(371,3 kB)stáhnout

AKTUALITY

23.05.2023 - Minulý týden se sešla Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK

V pořadí třinácté jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se uskutečnilo ve středu 17. 5. 2023 v Olomouci.

Minulý týden se sešla Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK

18.05.2023 - Regionální stálá konference zasedá v květnu

Dvacáté šesté zasedání Regionální stálé konference (RSK OK) se uskuteční ve čtvrtek 25. 5. 2023. Zástupci kraje, měst a obcí, podnikatelského sektoru, univerzity, místních akčních skupin, sdružení místních samospráv, svazu měst a obcí, olomoucké aglomerace, Agentury pro podnikání a inovace, úřadu práce, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších organizací budou zasedat v Olomouci.

15.05.2023 - Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK bude jednat tento týden

V Olomouci se ve středu 17. května 2023 uskuteční v pořadí již třinácté jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK).

14.03.2023 - Jak na veřejné zakázky? Poradí seminář!

Centrum pro regionální rozvoj Olomouc pořádá pro zájemce seminář IROP ZAKÁZKY TOUR, který se bude konat 5. 4. 2023. Cílem setkání je poskytnout žadatelům aktuální informace k veřejným zakázkám v IROP.

13.03.2023 - Seminář k ukončování projektů z IROP 1

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 se v Olomouci uskuteční akce pořádaná Centrem pro regionální rozvoj Olomouc.


archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 23. 05. 2023 14:10:04