Regionální sektorová dohoda Olomouckého kraje – RSD OK

RSD textil
RSD textil
RSD textil

Olomoucký kraj spolupracuje s podnikateli, vzdělávacími institucemi, dalšími zástupci specifických odvětví a zájmovými organizacemi prostřednictvím regionálních sektorových dohod, v rámci kterých se společně řeší podpora daných odvětví a aktuální problémy.

Příkladem je Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu. Její vize reaguje na potřeby výrobců z dotčené oblasti a na jejich aktuální i dlouhodobou poptávku po kvalifikované pracovní síle. Výsledkem je motivace ke studiu určitých oborů a také aktivity jako propagace, podpora náboru, účast expertů z praxe na výuce, praxe žáků u spolupracujících firem a následně také jejich zaměstnání.

Olomoucký kraj je historickou Mekkou oděvního průmyslu. Signatáři RSD se snaží o rozvoj oděvního průmyslu a jeho opětovné pozvednutí, a také reagovat na potřeby perspektivních výrobců a na jejich aktuální i dlouhodobou poptávku po kvalifikované pracovní síle. Dohoda byla podepsána signatáři dne 13. 3. 2018.

Cíle RSD OK:

  • Navázání úzké spolupráce středních škol a zaměstnavatelů na takové úrovni, aby školy doplňovaly nebo vytvářely školní vzdělávací programy s využitím praktických aplikací z podniků TOK.
  • Spolupráce Olomouckého kraje, škol a podniků při zajišťování presentace TOK podniků co nejširší veřejnosti a zvýšení zájmu o studium TOK oborů.
  • Spolupráce Olomouckého kraje, škol a podniků při zvyšování obecně pozitivního povědomí veřejnosti o TOK průmyslu v Olomouckém kraji.
  • Spolupráce Olomouckého kraje, škol a podniků při zajišťování a vyhodnocování zpětné vazby k aktivitám vzešlým ze sektorové dohody.

Signatáři RSD OK:

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, www.atok.cz

Svaz průmyslu a dopravy České republiky, www.spcr.cz

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, www.kzps.cz

Svaz českých a moravských výrobních družstev, www.scmvd.cz

Úřad práce, krajská pobočka v Olomouci, www.uradprace.cz

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, www.khkok.cz

Českomoravská konfederace odborových svazů, www.cmkos.cz

Realizační partneři:

Olomoucký kraj; ÚP ČR - krajská pobočka v Olomouci; Svaz Průmyslu a dopravy ČR; Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu; Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR; Svaz českých a moravských výrobních družstev, Regionální rada odborových svazů ČMKOS Olomouckého kraje, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

Smluvní partneři:

BARRSA; CLEANTEX a.s.; DRAPS s.r.o.; GALA a.s.; KAJA s.r.o.; KOOS s.r.o.; KOUTNÝ spol. s r.o.; LORGIT PV s.r.o.; MODĚVA oděvní družstvo Konice; PALIČKA s.r.o.; REDO s.r.o.; SKŘIČKA SPORTEX s.r.o.; SUMTEX EUROPE s.r.o.; T&T Czech Brands s.r.o.; TILAK a.s.; TORAY TEXTILES CENTRAL EUROPE s.r.o.; V.FRAAS CZ spol. s r.o.; ZAHAS s.r.o.; ZDRAVTEX s.r.o.

Střední škola designu a módy Prostějov; ART ECON – Střední škola s.r.o.; Střední odborná škola Prostějov; Fakulta textilní Technické univerzity Liberec, Střední průmyslová škola textilní Liberec

Odkazy:

Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji

Cílem prezentace na burzách práce je představit co nejvíce možností práce v uvedených oborech, které se snaží partneři RSD OK vyzdvihnout a podpořit. Jelikož stojí Regionální sektorová dohoda v oblasti elektrotechniky za vznikem burz práce, připojila se zde také Regionální sektorová dohoda v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu se společnou prezentací zaměstnavatelů a středních škol. Prezentace bude postupně aktualizována.

 

Soubor typu pdfGrafická podoba prezentačního roll upu(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfRegionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu (prezentace)(2,3 MB)stáhnout

Aktuality

08.04.2024 - Olomoucký kraj prezentoval Regionální sektorovou dohodu na jarní etapě Stavotech Olomouc

Na jarní etapě veletrhu Stavotech v Olomouci byla prezentována Regionální sektorové dohody v oblasti textilního průmyslu oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu. Tato dohoda představuje průlomový krok k propojení vzdělávacího systému a potřeb trhu práce, s cílem přizpůsobit vzdělávací programy aktuálním požadavkům zaměstnavatelů.

Olomoucký kraj prezentoval Regionální sektorovou dohodu na jarní etapě Stavotech Olomouc

15.12.2022 - Již 7. jednání Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj v oblasti textilního, oděvního a kožedělného průmyslu proběhlo ve čtvrtek 15. prosince 2022.

Spolupráce mezi firmami a vzdělávacími institucemi ve specifikovaných odvětvích je čím dál užší. Motivace žáků ke studiu textilních a oděvních oborů je stále jednou z největších priorit této platformy. Signatáři a smluvní partneři proto usilují o různou formu propagace, účast expertů z praxe na výuce, praxi žáků u spolupracujících firem a následně i jejich zaměstnání. Motivační pobídky firem jsou pro žáky i rodiče v mnoha případech rozhodujícím kritériem.

Již 7. jednání Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj v oblasti textilního, oděvního a kožedělného průmyslu proběhlo ve čtvrtek 15. prosince 2022.

10.12.2021 - Propojení podniků a škol. Jednala o tom Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj

V roce 2021 proběhlo již 6. jednání signatářů a smluvních partnerů Regionální sektorové dohody. Jednalo se o propojení podniků a škol v Olomouckém kraji.


Poslední změna 08. 04. 2024 11:09:20