Publikace vydané krajem v oblasti ŽP

Ekologické zemědělství

Soubor typu .pdfEkologické zemědělství Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout

Ekomapa Olomouckého kraje

Soubor typu .jpgEkomapa severní část(5 MB)stáhnout
Soubor typu .jpgEkomapa Olomouc Přerov Prostějov(4,3 MB)stáhnout
Soubor typu .jpgEkomapa jižní část(5,6 MB)stáhnout
Soubor typu .jpgEkomapa Jeseník - Šumperk(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfEkomapa text vysvětlivky(14,2 MB)stáhnout

Památné stromy Olomouckého kraje

Soubor typu .pdfPamatné stromy obsah.(56,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPamatné stromy brožura(19 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPamatné stromy obal(223,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPamatné stromy kryci list(122,1 kB)stáhnout

NATURA 2000

Soubor typu .pdfNatura 2000 v Olomuckém kraji_obálka(855,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfNatura 2000 v Olomouckém kraji_CD(150,6 kB)stáhnout

Králický Sněžník

Soubor typu .pdfKrálický Sněžník(315,4 kB)stáhnout

Maloplošná chráněná území v Olomouckém kraji

Soubor typu .pdfMaloplošná chráněná území v Olomouckém kraji(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMaloplošná chráněná území v Olomouckém kraji - obalka(395,3 kB)stáhnout

Zvláště chráněné druhy rostlin Olomouckého kraje

Soubor typu .pdfZvláště chráněné druhy rostlin Olomouckého kraje(5,7 MB)stáhnout

Myslivost v Olomouckém kraji

Soubor typu .pdfMyslivost v Olomouckém kraji(6,3 MB)stáhnout

Kontaktní osoba

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 712

 

 


Poslední změna 09. 01. 2024 08:13:14