Portál územního plánování - informace

V rámci projektu Rozvoj e-Governmentu v Olomouckém kraji je vedle dalších dílčích projektů realizován projekt Digitální mapa veřejné správy (dále jen „DMVS“). Cílem projektu DMVS je vytvořit jednotný referenční digitální mapový podklad za celé území Olomouckého kraje pro potřeby agend a informačních systémů veřejné správy. Principem vybudování DMVS je sestavení celorepublikové DMVS na základě tzv. typizovaných projektů. V rámci DMVS Olomouckého kraje jsou řešeny typizované projekty Účelová katastrální mapa (dále jen ÚKM) a Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (dále jen „Nástroje ÚAP“), kterými se budeme dále podrobněji zabývat, ty jsou doplněny portálem územního plánování (dále jen „portál ÚP“).

V rámci realizace je připravována smlouva o spolupráci s úřady územního plánování, aktuální dokumnety k této smlouvě naleznete níže.

dokumenty

Soubor typu .docSmlouva o spolupráci s ORP(387,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docxpr_metodické pokyny(242,2 kB)DOCX | PDF

Kontakty

Mgr. Dagmar Smičková
územně analytické podklady (GIS)
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 319        d.smickova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1211
Mgr. Eva Sztwioroková
příprava a realizace Digitální mapy veřejné správy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 438        e.sztwiorokova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1211


Poslední změna 20. 10. 2016 11:03:16

© Krajský úřad Olomouckého kraje