Portál územního plánování - informace

V rámci projektu Rozvoj e-Governmentu v Olomouckém kraji je vedle dalších dílčích projektů realizován projekt Digitální mapa veřejné správy (dále jen „DMVS“). Cílem projektu DMVS je vytvořit jednotný referenční digitální mapový podklad za celé území Olomouckého kraje pro potřeby agend a informačních systémů veřejné správy. Principem vybudování DMVS je sestavení celorepublikové DMVS na základě tzv. typizovaných projektů. V rámci DMVS Olomouckého kraje jsou řešeny typizované projekty Účelová katastrální mapa (dále jen ÚKM) a Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (dále jen „Nástroje ÚAP“), kterými se budeme dále podrobněji zabývat, ty jsou doplněny portálem územního plánování (dále jen „portál ÚP“).

V rámci realizace je připravována smlouva o spolupráci s úřady územního plánování, aktuální dokumnety k této smlouvě naleznete níže.

UPOZORNĚNÍ:

Portál je dostupný pouze na adrese http://uap.olkraj.cz

Některé prohlížeče automaticky doplňují před uap.olkraj.cz „https://“ a je nutno odkaz opravit ručně na „http://“.

 

dokumenty

Soubor typu .docSmlouva o spolupráci s ORP(387,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docxpr_metodické pokyny(242,2 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfLeták - Portál územního plánování(1,2 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jaroslav Frehar

pořizování územně analytických podkladů kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 319 j.frehar@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1211

Mgr. Dagmar Smičková

správce  Portálu ÚP
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení prostorových dat a systémů
   585 508 324 d.smickova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 335


Poslední změna 15. 01. 2024 15:23:42