Podpora prorodinných aktivit (příjem žádostí 30. 3. 2017 - 7. 4. 2017)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit je podpora akcí/projektů v oblasti prorodinné politiky, mezigeneračního soužití a aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče.

Z dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit mohou žádat fyzické a právnické osoby (zejména nestátní neziskové organizace a obce Olomouckého kraje) o finanční podporu na akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin; akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami, za účelem podpory mezigeneračního soužití a vytváření příležitostí pro setkávání generací a aktivity podporující zapojování rodin do života komunity; akce a projekty pro rodiny zahrnující komplexní a kontinuální práci s rodinou; akce a projekty zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství a aktivity vedoucí k zřízení a vybavení jednoho místa v obci – Prostoru pro rodinu, které bude určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně.

Nepodporované aktivity:

  • financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách

  • aktivity dostupné na komerčním základě

  • jednorázové akce nebo akce nesplňující cíle dotačního programu

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu přijímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní. 

Soubor typu pdfPravidla(828,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(35,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(26,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor žádosti o poskytnutí dotace - NEVYPLŇOVAT(637,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsFinanční vyúčtování dotace(36,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba nepodnikající - akce(564,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba nepodnikající - činnost(559 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba podnikající - akce(440,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba podnikající - činnost(568,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnická osoba - akce(441,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnická osoba - činnost(569,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - obce/města - akce(440,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - obce/města - činnost(433,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvková organizace - akce(445,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvková organizace - činnost(436,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení žádostí v rámci dotačního titulu č. 3 - schválené ROK(625,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení žádostí v rámci dotačního titulu č. 3 - schválené ZOK(493 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Lucie Brlková

agenda rodinné politiky a aktivní politiky stárnutí, dotační program Podpora prorodinných aktivit
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 572 l.brlkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 811A

Mgr. Pavel Podivínský

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 228 p.podivinsky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 815


Poslední změna 06. 10. 2017 14:37:48