Podpora prevence kriminality (příjem žádostí 22.1. - 4.2.)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu Podpora prevence kriminality je podpora akcí/projektů v sociální oblasti směřujících ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje.

Z dotačního titulu Podpora prevence kriminality mohou žádat obce a dobrovolné svazky obcí o finanční podporu zejména na zřízení, rozšíření a modernizace kamerových dohlížecích systémů; zřízení, rozšíření a modernizace zabezpečovacích a vyhodnocovacích systémů; zřízení, rozšíření a modernizace zabezpečovacích mříží; zřízení, rozšíření a modernizace osvětlení; zřízení, rozšíření a modernizace oplocení. Dále mohou v témže dotačním titulu žádat nestátní neziskové organizace o finanční podporu na činnost spojenou s tématem kyberkriminality, kyberšikany, další patologie spojené s užíváním sociálních sítí a realizaci probačních či resocializačních programů.

Soubor typu pdfVyhodnocení žádostí v rámci dotačního titulu č. 1 - schválené ROK(373,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení žádostí v rámci dotačního titlu č. 1 - schválené ZOK(377,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(821,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor žádosti o poskytnutí dotace(61,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsFinanční vyúčtování dotace(36,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje(402,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - obce, města - akce(576,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - obce, města - činnost(569,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnické osoby - akce(577,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnické osoby - činnost(569 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvkové organizace - akce(580,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvkové organizace - činnost(572,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Michal Poláček

manažer prevence kriminality, dotační titul Podpora prevence kriminality
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 604 m.polacek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811


Poslední změna 20. 12. 2017 13:26:31