Podpora integrace romských komunit (příjem žádostí 30. 3. 2017 - 7. 4. 2017)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu Podpora integrace romských komunit je zajistit na území Olomouckého kraje v sociální oblasti podporu veřejně prospěšné činnosti, sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob.

Z dotačního titulu Podpora integrace romských komunit mohou fyzické a právnické osoby (zejména nestátní neziskové organizace) žádat o finanční podporu v rámci akcí a projektů směřujících na podporu komunitní sociální práce. 

Nepodporované aktivity

  • financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách

  • aktivity, které nesouvisí s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu přijímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní. 

Soubor typu pdfPravidla(817,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(35,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(26,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor žádosti o poskytnutí dotace - NEVYPLŇOVAT(638,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsFinanční vyúčtování dotace(36,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba nepodnikající - akce(564,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba nepodnikající - činnost(559 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba podnikající - akce(440,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba podnikající - činnost(568,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnická osoba - akce(441,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právniská osoba - činnost(569,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvková organizace - akce(445,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvková organizace - činnost(436,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení žádostí v rámci dotačního titulu č. 2 - schválené ROK(509,4 kB)stáhnout

Kontakty

PhDr. Renáta Köttnerová

koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 218 r.kottnerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 803


Poslední změna 28. 02. 2017 09:24:19