Podpora integrace romských komunit (příjem žádostí 22.1. - 4.2.)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu Podpora integrace romských komunit je zajistit na území Olomouckého kraje v sociální oblasti podporu veřejně prospěšné činnosti, sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob.

 

Z dotačního titulu Podpora integrace romských komunit mohou právnické osoby (zejména nestátní neziskové organizace) žádat o finanční podporu v rámci akcí a projektů směřujících na podporu komunitní sociální práce. 

Nepodporované aktivity

  • financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách

  • aktivity, které nesouvisí s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti a aktivity, které nesplňují cíle dotačního titulu

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(818,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor žádosti o poskytnutí dotace(59,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsFinanční vyúčtování dotace(36,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnická osoba - akce(577,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnická osoba - činnost(568,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvkové organizace - činnost(572,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvkové organizace - činnost(580,1 kB)stáhnout

Kontakty

PhDr. Renáta Köttnerová

koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 803

Ing. Michaela Miklendová

rozpočty a finanční zajištění sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 8p, kancelář: 817


Poslední změna 07. 01. 2019 12:30:16