Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování (příjem žádostí 30. 3. 2017 - 7. 4. 2017)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování je zajistit na území Olomouckého kraje v sociální oblasti podporu veřejně prospěšné činnosti, sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob.

Z dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování mohou žádat fyzické a právnické osoby o finanční podporu na jednorázové nebo pravidelně opakující se akce/projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení;  činnost nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, jejichž hlavním posláním je hájení zájmů osob znevýhodněných v různých oblastech života či ohrožených sociálním vyloučením; akce/projekty směřující ke zvýšení pracovního uplatnění osob se ztíženým postavením na trhu práce; akce/projekty zaměřené na vzdělávání, informace a osvětu v oblasti sociální

Nepodporované aktivity

  • financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách

  • rekondiční pobyty

  • aktivity, které nesouvisí s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu přijímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní. 

Soubor typu pdfPravidla(827 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(35,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(26,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor žádosti o poskytnutí dotace - NEVYPLŇOVAT(638,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsFinanční vyúčtování dotace(36,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba nepodnikající - akce(564,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba nepodnikající - činnost(559 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba podnikající - akce(440,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - fyzická osoba podnikající - činnost(568,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnická osoba - akce(441,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnická osoba - činnost(569,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvková organizace - akce(445,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvková organizace - činnost(436,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení žádostí v rámci dotačního titulu č. 4 - schválené ROK(622,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení žádostí v rámci dotačního titulu č. 4 - schválené ZOK(538,2 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 02. 2017 09:43:38