Podkladové materiály ZOK

Na internetových stránkách Olomouckého kraje jsou podkladové materiály uveřejněny v upravených verzích (anonymizované) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Podkladové materiály jsou publikovány v podobě schválené na daném zasedání.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

Zápisy včetně přehledů jmenovitých hlasování o jednotlivých usneseních naleznete zde.

 

Podkladové materiály Zastupitelstva Olomouckého kraje z předchozích volebních období naleznete zde.


Poslední změna 28. 01. 2021 11:27:11