Památková péče v Olomouckém kraji

Ochrana kulturních památek a ochrana památkově hodnotných souborů či celků, jako nedílné součásti kulturního dědictví národa a svědectví jeho dějin, je základním principem památkové péče. Péče o kulturní památky zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborné organizace státní památkové péče v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Tyto najdete souhrnně pod názvem Významné kulturní památky.

Databáze nemovitých kulturních památek a seznam oprávněných restaurátorů je zpřístupněn na stránkách Národního památkového ústavu.

Památková péče řeší také problematiku archeologických výzkumů a nálezů. Adresy na jednotlivé organizace naleznete zde.

Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů.

Přehled dotací

Soubor typu docxPoskytnuté dotace v jednotlivých letech(15,5 kB)stáhnout

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 - DT 1 Obnova kulturních památek (příjem žádostí 22.1. - 7.2.)

Soubor typu pdfProgram památkové péče v Olomouckém kraji 2018 - pravidla DT 1 Obnova kulturních památek(748,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018: DT 1 - Obnova kulturních památek(538,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro nepodnikající fyzické osoby na akci z DT 1 Obnova kulturních památek(310,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro podnikající fyzické osoby na akci z DT 1 Obnova kulturních památek(316,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro obce a města na akci z DT 1 Obnova kulturních památek(314,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro právnické osoby na akci z DT 1 Obnova kulturních památek(314,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxrada-olomouckeho-kraje-tabulka-podporenych-zadatelu-obnova-kulturnich-pamatek.docx(13,8 kB)stáhnout

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 - DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu (příjem žádostí 22.1. - 7.2.)

Soubor typu pdfProgram památkové péče v Olomouckém kraji 2018 - pravidla DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu(750,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018: DT 2 - Obnova staveb drobné architektury místního významu(492,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro nepodnikající fyzické osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - se spoluúčastí(350,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro nepodnikající fyzické osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - bez spoluúčasti(313,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro obce a města na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - se spoluúčastí(351 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro obce a města na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - bez spoluúčasti(349,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro podnikající fyzické osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - se spoluúčastí(351,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro podnikající fyzické osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - bez spoluúčastí(349,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro právnické osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - se spoluúčastí(351,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro právnické osoby na akci z DT 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu - bez spoluúčastí(348,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxrada-olomouckeho-kraje-tabulka-podporenych-zadatelu-obnova-staveb-drobne-architektury.docx(18,1 kB)stáhnout

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 - DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón (příjem žádostí 22.1. - 7.2.)

Soubor typu pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018: DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón(452,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro nepodnikající fyzické osoby na akci z DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón(315,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro podnikající fyzické osoby na akci z DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón(352,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro obce a města na akci z DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón(352,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy pro právnické osoby na akci z DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón(352,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram památkové péče v Olomouckém kraji 2018 - pravidla DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území městských památkových rezerevací a městských památkových zón(491,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxrada-olomouckeho-kraje-tabulka-podporenych-zadatelu-obnova-nemovitosti-nachazejicich-se-v-pamatkovych-zonach-a-rezervacich.docx(16,6 kB)stáhnout

Formuláře a žádosti

Soubor typu docxŽádost o přemístění stavby, která je kulturní památkou dle § 18 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů(17,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k obnově národní kulturní památky(19,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxŽádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k restaurování národní kulturní památky(17,1 kB)stáhnout

Právní normy v oblasti památkové péče

Soubor typu .pdfPrávní normy(19,9 kB)stáhnout

Zajímavé dokumenty ke stažení

Soubor typu .docxNemovité kulturní památky Olomouckého kraje ve kterých sídlí příspěvkové organizace Olomouckého kraje(24,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .pdfMapa památkových rezervací a zón v Olomouckém kraji(207,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMapa národních kulturních památek v Olomouckém kraji(378,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docSoubor barokních kašen a sloupů v Olomouci(1,2 MB)DOC | PDF
Soubor typu .docHrad Šternberk(394 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docHrad Bouzov(600,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfZámek Velké Losiny(505,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVila Primavesi(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfŠternberská madona(284 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVodní elektrárna v Třeštině(402,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPapírna Velké Losiny(471,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPamátník obětí II. světové války v Javoříčku(475,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfOlomoucký hrad s kostelem sv. Václava v Olomouci(524,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfNárodní dům v Prostějově(449,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKostel sv. Mořice(461,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKlášterní Hradisko(482 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZámek Jánský Vrch(459,8 kB)stáhnout
Soubor typu .docArcheologie(22,5 kB)DOC | PDF

Významné kulturní památky

Soubor typu .docVýznamné kulturní památky(41 kB)DOC | PDF

Ochranná pásma

Soubor typu .docOchranná pásma-OÚ(34,5 kB)DOC | PDF

Zpracovatel stránky

Mgr. Tomáš Navrátil
referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 605 t.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1305


Poslední změna 14. 08. 2018 07:09:15

© Krajský úřad Olomouckého kraje