Odpadové hospodářství

 

 

Seznam zařízení k nakládání s odpady je zveřejňen na stránkách https://isoh.mzp.cz/.

(Databáze je průběžně revidována a aktualizována. Ačkoliv je však správnosti a aktualizaci údajů v databázi věnována maximální pozornost, vzhledem k velkému množství těchto informací a vzhledem k technickým vlastnostem internetu nemůžeme ručit za jejich úplnost, správnost a obsahovou neporušenost. Proto se prosím v případě, že se domníváte, že databáze obsahuje chyby, obraťte na pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství - odpadové hospodářství, zvláště pokud vám získané údaje mají sloužit k obchodním nebo kontrolním účelům.)

 

Informace o projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“ jsou dostupné na www.jaksetociodpady.cz.

 

 

Vzory žádostí o povolení nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Soubor typu docxVzor žádosti o povolení provozu zařízení k nakládání s odpady(37,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor žádosti o povolení k obchodování s odpady(24,7 kB)stáhnout

Praktická příručka pro zastupitele obcí a měst Olomouckého kraje

Soubor typu pdfOdpadové hospodářství v obci(32,6 MB)stáhnout

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje

Soubor typu pdfPOH Olomouckého kraje 2016 - 2025 - Analytická část(3,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPOH Olomouckého kraje 2016 - 2025 - Závazná část(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPOH Olomouckého kraje 2016 - 2025 - Směrná část(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVýpis usnesení ZOK ze dne 18. 12. 2015, kterým se schvaluje POH Olomouckého kraje 2016 - 2025(135,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovisko MŽP k POH Olomouckého kraje 2016 - 2025 dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP(282,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOpatření k POH Olomouckého kraje 2016 - 2025 dle § 10h zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP(619,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVypořádání připomínek k POH Olomouckého kraje 2016 - 2025 v rámci procesu hodnocení vlivů koncepce na ŽP(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení POH OK za rok 2021 zpracované v listopadu 2022(841,9 kB)stáhnout

Studie toků komunálních odpadů odpadovými centry, navýšení možností separace a využití jednotlivých složek odpadů

Soubor typu pdfStudie toků komunálních odpadů odpadovými centry, navýšení možnosti separace a využití jednotlivých složek odpadů(2,7 MB)stáhnout

Kontaktní osoba

Mgr. Tomáš Šrom

vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství
   585 508 642 t.srom@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 711

Ing. Petr Březina

odpadové hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství
   585 508 647 p.brezina@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 710


Poslední změna 04. 10. 2023 14:27:55