Obědy do škol v Olomouckém kraji II (6.výzva OPPMP)

Ve školním roce 2020 -2021 se Olomoucký kraj zapojí do programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Obědy do škol, který je spolufinancován z prostředků evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).  

Cíl projektu:
Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol v Olomouckém kraji a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Pro školy bude projekt znamenat zlepšení školní docházky a účast dětí na odpoledních zájmových aktivitách. Děti se tímto opatřením začlení do kolektivu, nebude u nich docházet k vyčleňování. Projekt proto bude přispívat i ke zdravému psychickému vývoji.

Cílové skupiny:
Děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu a víceleté gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období v době ověřování dětí Úřadem práce.

Výše podpory:
Představuje 100 % způsobilých výdajů projektu, které jsou hrazeny:
- z 85 % z prostředků fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
- z 15 % z prostředků státního rozpočtu

Více o programu: www.fead.mpsv.cz

Soubor typu pdfInformační leták(482,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlakát k 6. výzvě(473,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 smlouvy - Podklad pro zapojení školy(25,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 2 smlouvy - Souhlas zřizovatele(79,8 kB)stáhnout
Soubor typu rtfPříloha č. 3 smlouvy - Bankovní identifikace účtu partnera(778,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 4 smlouvy - Přehled podpořených osob a odebraných jídel (na konci projektu)(27,8 kB)stáhnout
Soubor typu docSmlouva o partnerství s finančním příspěvkem (pracovní verze)(202 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Tomáš Kocych

referent pro dotace, projekt Příspěvky na obědy do škol
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 564 t.kocych@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 3, kancelář: 333

Bc. Lukáš Habara

projektový manažer
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení přípravy a realizace projektů
   585 508 398 l.habara@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 612


Poslední změna 27. 06. 2023 10:39:40