Občanské průkazy, cestovní doklady

Směrnice MV ČR

Soubor typu pdfSMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č .j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7. března 2016, kterou se mění směrnice Ministerstva vnitra č .j. MV – 108001-48/SC-2011 ze dne 13. prosince 2011(58 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č .j. MV – 108001-48/SC-2011 ze dne 13. prosince 2011(4,2 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Peter Garláthy
vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534        p.garlathy@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1315
Mgr. Ľubica Koláčková
evidence obyvatel, rejstřík svazků obcí, volby
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 449        l.kolackova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1315


Poslední změna 22. 09. 2017 11:36:27

© Krajský úřad Olomouckého kraje