Návratné finanční výpomoci 2018

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje budou poskytovány na základě žádosti o poskytnutí návratné finanční výpmoci z rozpočtu Olomouckého kraje. Fomulář žádosti Vám zašleme na vyžádání. Kontaktujete nás na emailové adrese dotace@kr-olomoucky.cz

Řádně vyplněná a podepsaná žádost, včetně vyžadovaných příloh, musí být do 31.8.2018 doručena na adresu Krajského úřadu: Olomoucký kraj,Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc

 


Poslední změna 25. 04. 2018 14:08:01

© Krajský úřad Olomouckého kraje