Mikroregion Zlatohorsko

IČ: 71154477
Vznik: 13.11.2001
Sídlo svazku obcí: nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory

Orgány svazku obcí:

  • rada mikroregionu
  • předseda
  • místopředseda

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Milan Rác Na Okálech 772, Zlaté Hory, PSČ 793 76 předseda 30.01.2003
Ing. Jan Konečný Písečná 283, PSČ 790 82 místopředseda 26.04.2011

Způsob jednání za svazek obcí:

Podepisování za Mikroregion se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti Mikroregionu je zejména vzájemně koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů obcí vytvořeného svazku obcí, a to ve všech oblastech společného zájmu a spolupráce s dalšími aktéry místního rozvoje v souladu s § 50/1 zákona č. 128/2200, o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


Poslední změna 19. 01. 2016 09:26:21