Mikroregion Záhoří - Helfštýn

Vznik: 17.09.1999
Sídlo svazku obcí: 753 54 Soběchleby 141

Orgány svazku obcí:

 • valná hromada
 • předseda svazku
 • místopředseda svazku
 • pracovní skupina svazku
 • kontrolní skupina svazku

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. Pavlovice u Přerova 171, PSČ 751 11 předseda 09.11.2022
Ing. Miloslav Jančík Soběchleby 173, PSČ 753 54 místopředseda 14.03.2019

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku zastupuje svazek navenek, je statutárním orgánem svazku. V době nepřítomnosti je předseda svazku zastupován místopředsedou. Předseda může případně pověřit zastupováním svazku některého ze členů pracovní skupiny. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda, místopředseda nebo zastupující člen pracovní skupiny.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti sdružení je zejména:

 1. podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů nezaměstnanosti, rozvoj a rozrůzňování nezemědělských prostorů,
 2. společná péče o památky v mikroregionu,
 3. využití netradičních zdrojů energie,
 4. podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
 5. společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče školství, kultury a sportu,
 6. marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 7. podpora a řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí,
 8. spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU,
 9. vytváření projektů řešících potřeby rozvoje mikroregionu i jednotlivých obcí.


Poslední změna 20. 02. 2023 16:37:57