Mapové aplikace

Na této stránce naleznete mapové aplikace oddělení územního plánování.

 

 

Portál územního plánování


V rámci projektu Rozvoj e-Governmentu v Olomouckém kraji je vedle dalších dílčích projektů realizován projekt Digitální mapa veřejné správy (dále jen „DMVS“). Cílem projektu DMVS je vytvořit jednotný referenční digitální mapový podklad za celé území Olomouckého kraje pro potřeby agend a informačních systémů veřejné správy. Principem vybudování DMVS je sestavení celorepublikové DMVS na základě tzv. typizovaných projektů. V rámci DMVS Olomouckého kraje jsou řešeny typizované projekty Účelová katastrální mapa (dále jen ÚKM) a Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (dále jen „Nástroje ÚAP“), kterými se budeme dále podrobněji zabývat, ty jsou doplněny portálem územního plánování.

 

Zásady územního rozvoje

! testovací provoz !


Mapová aplikace obsahuje jednotlivé výkresy ZÚR OK v úplném znění po aktulizaci č. 5 a umožňuje přímou vazbu všech grafických prvků na textovou část dokumentace. Aplikace dále nabízí řadu užitečných funkcí jako připojení dokumentací sousedních krajů, připojení vlastního datového obsahu nebo např. tisk.

 

MAS Olomouckého kraje


Místní akční skupiny Olomouckého kraje
Mapová aplikace poskytuje přehled MAS na území Olomouckého kraje, lokalizuje jejich sídla a umožňuje vyhledat základní informace o MAS a jejich členských obcích.
V rámci aplikace jsou k dispozici ke stažení mapové kompozice jednotlivých MAS a celkového přehledu MAS v Olomouckém kraji pro tisk ve formátu PDF.

url | xls | csv | shp | PDF

odkazy


Poslední změna 07. 02. 2024 10:33:12