Integrovaná prevence - IPPC

Soubor typu .docPriloha-c-1-k-zakonu-o-ip--kategorie-prumyslovych-cinnosti(46,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docZdroje-informaci-k-charakteristice-stavu-a-ovlivneni-dotceneho-uzemi-(38 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfStrucne-seznameni-s-implementaci-evropske-legislativy-v-oblasti-ippc-do-naseho-pravniho-radu(96 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPostupy-pri-zmene-integrovaneho-povoleni(55,4 kB)stáhnout
Soubor typu .docxInformace-o-procesu-ippc-pro-provozovatele-zarizeni(29,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxInformace-ke-zhodnoceni-procesu-ippc-a-ukonceni-prvni-etapy-integrovaneho-povolovani(15,2 kB)DOCX | PDF

Kontaktní osoba

Bc. Pavel Chrást
integrovaná prevence (IPPC), prevence závažných havárií
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení integrované prevence
   585 508 626        p.chrast@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 703


Poslední změna 30. 06. 2017 10:53:18

© Krajský úřad Olomouckého kraje