Granty a dotace

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.

Kontakty

Blanka Procházková
příspěvky do rozpočtu obcí, ekonomická agenda
Odbor kancelář hejtmana
oddělení krizového řízení
   585 508 248 b.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 619


Poslední změna 25. 01. 2018 10:01:51

© Krajský úřad Olomouckého kraje