EHP a Norské fondy 2014-2021

 

Od vstupu do Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) v roce 2004 získala Česká republika možnost čerpat finanční prostředky z tzv. Fondů EHP a Norska. Jejich prostřednictvím poskytují tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko – finanční podporu na společensky prospěšné projekty zemím střední, východní a jižní Evropy, které patří mezi nové členské země EU.

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Sdílení a výměna zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Ve stávajícím třetím období 2014–2021 obdrží Česká republika zhruba 5 miliard korun. Podporu získají například projekty zaměřené na lidská práva, životní prostředí, vědecký výzkum, vzdělání, zaměstnanost mladých, prevence katastrof, domácí násilí či mezinárodní migrace.

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí České republiky.

Aktuality

16.06.2020 - Seminář zvýšil informovanost žadatelů Fondů EHP

Olomoucký kraj ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí uspořádal dne 15. června 2020 v Olomouci seminář pro žadatele o grand na projekty z Fondů EHP. Konkrétně se jednalo o informace k Programu Zdraví a jeho dvou oblastí podpory – duševní zdraví dětí a dospívajících a prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci.

Seminář zvýšil informovanost žadatelů Fondů EHP

03.06.2020 - Seminář pro žadatele o grant na projekty z Fondů EHP k otevřené výzvě v Programu Zdraví

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí pořádá seminář pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty podávané do oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících v rámci otevřené výzvy v Programu Zdraví (od 15. 5. 2020 9:00 – 31. 7. 2020 12:00). Seminář se rovněž bude týkat potenciálních žadatelů pro oblast prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci (výzva bude otevřena v průběhu června).

03.06.2020 - Výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty v oblasti Podpory duševního zdraví dětí a dospívajících

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Programu Zdraví financovaného z EHP fondů 2014-2021 ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlásilo dne 15. května 2020 výzvu k předkládání žádostí o grant na individuální projekty v oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících.

03.03.2020 - Pozvánka na seminář k výzvě malého grantového schématu Programu Řádná správa věcí veřejných v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021

Ministerstvo financí ČR pořádá Kontaktní seminář pro zástupce měst a obcí a jejich zájmová sdružení z České republiky, který se uskuteční dne 31. března 2020 v Kaiserštejnském paláci v Praze (Malostranské náměstí). Účastníci budou mít jedinečnou příležitost se v Praze setkat se zástupci municipalit z Norska, Lichtenštejnska a Islandu a osobně s nimi projednat možnosti budoucí projektové spolupráce. Blíží se totiž termín vyhlášení výzvy malého grantového schématu (MGS) Programu Řádná správa věcí veřejných, který je podpořen z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.

16.08.2019 - Pozvánka pro školy na kontaktní seminář v rámci Fondů EHP 2014-2021

Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz), který je zprostředkovatelem programu Vzdělávání financovaného z Fondů EHP 2014-2021, zve zástupce českých škol na kontaktní seminář, jehož cílem je posílit spolupráci s institucemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


archiv aktualit »

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfEHP Norské fondy - Blue book draft(2,3 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. et Mgr. Alice Navrátilová

konzultační a metodická činnost programu INTERREG V-A ČR-Polsko, ESÚS Novum, Norské fondy, Program švýcarsko-české spolupráce
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1206


Poslední změna 16. 06. 2020 16:17:01