Důležité odkazy

Kontakty

Ing. Irena Hendrychová
vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 329        i.hendrychova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1210


Poslední změna 16. 06. 2016 08:50:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje