Důležité odkazy

Český hydrometeorologický ústav - www.chmi.cz

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - www.olk.hzscr.cz

Institut ochrany obyvatelstva - www.ioolb.cz

Ministerstvo obrany ČR - www.army.cz

Ministerstvo vnitra ČR - www.mvcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR - www.mzcr.cz

Ministerstvo zemědělství ČR - www.mze.cz

Ministerstvo životního prostředí ČR - www.env.cz

Ochrana obyvatel - www.ochranaobyvatel.cz

Policie ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk.aspx

Povodí Moravy, s.p. - www.pmo.cz

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - www.zzsol.cz

 


Poslední změna 18. 07. 2024 13:55:27