DSO Region Moravská cesta

IČ: 09944991
Vznik: 22.02.2021
Sídlo svazku obcí: Náklo 14, PSČ 783 32

Orgány svazku obcí:

  • členská schůze
  • rada
  • předseda a místopředseda
  • kontrolní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Arnošt Vogel Haňovice 32, PSČ 783 21 předseda 22.02.2021
Mgr. Miroslava Vaňková Měrotín 101, PSČ 783 24 místopředseda 22.02.2021

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

a. zpracování a realizace strategie meziobecní spolupráce v zájmovém území
b. zajištění veřejné dopravní obslužnosti,
c. koordinace územního plánování v zájmovém území,
d. řešení odpadového hospodářství, nakládání s vodami, ochrany životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů energie,
e. správy majetku členských obcí,
f. propagace svazku a jeho zájmového území,
g. poskytování servisu a komplexních služeb obcím,
h. koordinace spolupráce a výměny know-how mezi státy, státními orgány a organizacemi, obcemi, svazky obcí, spolky, právnickými a fyzickými osobami
i. koordinace významných investičních akcí
j. oblasti školství a vzdělávání,
k. oblasti sociální péče a zdravotnictví,
l. oblasti rozvoje kultury a cestovního ruchu,
m. oblasti regionálních tradic, výrobců a služeb,
n. oblasti veřejného pořádku a požární ochrany,
o. oblasti lidských zdrojů,
p. spolkové činnosti,
q. řešení problematiky nezaměstnanosti,
r. péče o památky,
s. péče o zvířata,
t. podpory zemědělského a nezemědělského podnikání.

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Sbírka listin

Soubor typu pdfDodatek č. 1 ke Stanovám DSO Region Moravská cesta.pdf(227,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 Stanov - seznam členských obcí od 1.1.2022.pdf(54,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSmlouva o zřízení DSO Region Moravská cesta(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovy DSO Region Moravská cesta(4,6 MB)stáhnout


Poslední změna 30. 12. 2021 09:56:11