DSO Region Moravská cesta

IČ: 09944991
Vznik: 22.02.2021
Sídlo svazku obcí: Náklo 14, PSČ 783 32

Orgány svazku obcí:

  • členská schůze
  • rada
  • předseda a místopředseda
  • kontrolní komise
  • výbor pro kontrolu výskytu komárů

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Arnošt Vogel Haňovice 32, PSČ 783 21 předseda 22.02.2021
Ing. Bc. Renata Dvořáková Nádražní 443, Červenka, PSČ 784 01 místopředseda 19.12.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

a. zpracování a realizace strategie meziobecní spolupráce v zájmovém území
b. zajištění veřejné dopravní obslužnosti,
c. koordinace územního plánování v zájmovém území,
d. řešení odpadového hospodářství, nakládání s vodami, ochrany životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů energie,
e. správy majetku členských obcí,
f. propagace svazku a jeho zájmového území,
g. poskytování servisu a komplexních služeb obcím,
h. koordinace spolupráce a výměny know-how mezi státy, státními orgány a organizacemi, obcemi, svazky obcí, spolky, právnickými a fyzickými osobami
i. koordinace významných investičních akcí
j. oblasti školství a vzdělávání,
k. oblasti sociální péče a zdravotnictví,
l. oblasti rozvoje kultury a cestovního ruchu,
m. oblasti regionálních tradic, výrobců a služeb,
n. oblasti veřejného pořádku a požární ochrany,
o. oblasti lidských zdrojů,
p. spolkové činnosti,
q. řešení problematiky nezaměstnanosti,
r. péče o památky,
s. péče o zvířata,
t. podpory zemědělského a nezemědělského podnikání.

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Členské obce

Soubor typu pdfČlenské obce svazku obcí(370,4 kB)stáhnout


Poslední změna 05. 02. 2024 16:51:43