Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka

IČ: 70952213
Vznik: 17.04.2000
Sídlo svazku obcí: Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice

Orgány svazku obcí:

  • předseda a 2 místopředsedové
  • manažer
  • kontrolní komise
  • rada svazku
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení

adresa

funkce

vznik funkce

Ivo Pitner Beňov 24, PSČ 750 02 předseda 08.12.2014
Bc. Tomáš Volek Nábřeží 260/27, Bochoř, PSČ 750 05 1. místopředseda 14.12.2022
Eva Kubíčková Křtomil 10, PSČ 751 14 2. místopředseda 11.12.2019

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku obcí je statutárním orgánem svazku obcí. Řídí jeho činnost mezi konáním jednotlivých zasedání Valné hromady a jedná navenek jeho jménem. Za svazek obcí jedná předseda svazku obcí nebo jeho místopředseda. Podepisování za svazek obcí se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému svazku obcí, připojí svůj podpis předseda a místopředseda svazku obcí. Místopředseda svazku obcí zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy předseda nemůže funkci vykonávat, jinak plní úkoly pouze na základě písemného pověření předsed

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti sdružení je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, iniciování, definování a koordinace strategie pro dosažení trvale udržitelného rozvoje v souladu s Agendou 21 při zapojení veřejného i soukromého sektoru, tj. zejména rozvojových aktivit v oblastech lidských zdrojů, průmyslu, služeb, technické infrastruktury, rozvoje venkovských oblastí a zemědělství, dopravní infrastruktury, rozvoje cestovního ruchu a turistiky s cílem získat pro tyto činnosti prostředky z veřejných zdrojů.


Poslední změna 20. 01. 2023 13:31:49