Dobrovolný svazek obci Bílsko - Loučka

IČ: 19368925
Vznik: 23.05.2023
Sídlo svazku obcí: Bílsko 11, PSČ 783 22

Orgány svazku obcí:

  • valná hromada
  • správní rada
  • kontrolní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Jaroslav Žák Bílsko 9, PSČ 783 22 předseda 23.05.2023
Ing. Miroslava Novotná Loučka 14, PSČ 783 22 místopředseda 23.05.2023

Způsob jednání za svazek obcí:

Působnost správní rady navenek vykonává předseda správní rady, který jménem svazku jedná a podepisuje. V době nepřítomnosti je předseda svazku zastupován místopředsedou svazku. 

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Předmětem činnosti a cílem svazku je zajištění realizace odvádění a čištění odpadních vod, tj. konkrétně odkanalizování obcí Bílsko a Loučka včetně čistírny odpadních vod (ČOV).
2. K dosažení uvedeného cíle svazek v rámci svého předmětu činnosti plní zejména tyto činnosti:
   a) Zabezpečení projektové dokumentace pro stavbu kanalizace a ČOV
   b) Podání žádosti o poskytnutí podpory na spolufinancování vybudování kanalizace a ČOV
   c) Zabezpečení výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby kanalizace a ČOV
   d) Zabezpečení odborného dohledu a dozoru při realizaci stavby kanalizace a ČOV
   e) Zajišťování souladu své činnosti s požadavky státní správy a místní samosprávy
   f) Zabezpečení provozování kanalizační infrastruktury
   g) Činnosti vedoucí k rozvoji a dlouhodobé udržitelnosti investice
   h) Správa společného majetku
   i) Provádění dalších souvisejících činností nutných k naplnění stanoveného cíle

Sbírka listin

Soubor typu pdfSmlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí(135 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovy(449,7 kB)stáhnout


Poslední změna 23. 05. 2023 13:56:55