Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 18. 9. 2017:

Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 18. 12. 2017 - I. část(15,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 18. 12. 2017 - II. část(15,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 18. 12. 2017 - III. část(28,3 MB)stáhnout

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 18. 12. 2017 - jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(9,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(734,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(636,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje(627,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp34.1. Zápis ze zasedání výboru ZOK – Výbor pro regionální rozvoj (663,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK(5,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny – DODATEK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.2.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny – DODATEK č. 2(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK(825,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2017(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp36. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – návrh rozpočtu - I. část(12,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp36. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – návrh rozpočtu - II. část(8,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2019–2020(7,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp38. Finanční záležitosti Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp39. Dodatek č. 23 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp310. Žádost obce Vikýřovice o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp311. Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 – vyhlášení(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp312. Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2018 – vyhlášení(2 MB)stáhnout
Soubor typu mp313. Smlouva o poskytnutí individuální dotace městu Mohelnice(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp314. Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2018 v Olomouckém kraji (6,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp315. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2018 v Olomouckém kraji (14,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp316. Smlouva o úhradě kompenzace za vzájemné zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem (1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp317. Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem (1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp318. Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Smlouva o úhradě kompenzace se statutárním městem Přerov(955,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp320. Smlouva o spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Pardubickým krajem(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp321.1. - 21.6. Majetkoprávní záležitosti(7,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp322. Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp323. Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp324. Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018 – vyhlášení(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp325. Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 – vyhlášení(4,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp326. Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp328. Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení(799,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp330. Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 – vyhlášení(4 MB)stáhnout
Soubor typu mp331. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti kultury(905,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp332. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2017(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp333. Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2018(856,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp334. Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení(947,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp335. Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení(860,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp336. Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu – Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury (2,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp337. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Nemile – kanalizace a ČOV Nemile(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp338. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Nemile – vodovod Lupěné(707,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp339. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Jakubovice (798,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp340. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Křenovice(679,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp341. Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 – vyhlášení(877,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp343. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji(741,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp344. Dotační program pro sociální oblast 2018 – vyhlášení(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp345. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální(711,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp346. Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2018(3,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp347. Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje(11 MB)stáhnout
Soubor typu mp348. Dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2018“ – vyhlášení(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp349. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp350. Dotační program na podporu podnikání 2018 – vyhlášení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp351. Program na podporu místních produktů 2018 – vyhlášení(943,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp352. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – vyhlášení (2,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp353. Účast Olomouckého kraje v projektu České televize Srdce regionu(4,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp354. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp355. Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace (979 kB)stáhnout
Soubor typu mp356. Dotační program OK „Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů OK 2018“ – vyhlášení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp357. Dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu JSDH 2018“ – vyhlášení(751,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp358. Poskytnutí věcného daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje(879,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp359. Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2018 – vyhlášení(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp360. Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci(812,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp361. Odměňování členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a členů výborů, komisí a zvláštních orgánů(5,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp362. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Bio Illusion s.r.o.(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp363. Etický kodex člena Zastupitelstva Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp364. Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí OK 2016 – dodatek ke smlouvě s obcí Lipová-lázně(926,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp365. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v rámci individuálních žádostí v oblasti sportu v roce 2017(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp366. Změna termínů vyúčtování akcí realizovaných Správou silnic Olomouckého kraje, p. o. (1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp367. Individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2018 (1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp368. Personální záležitosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje (9,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp369. Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje ve věci systémové podjatosti novelizací zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů(1012,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp370. Plnění objednávky regionální železniční dopravy v roce 2019(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp371. Různé(11,3 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 19. 12. 2017 10:13:42

© Krajský úřad Olomouckého kraje