Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 26. 2. 2018:

Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 26. 2. 2018 - I. část(15,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 26. 2. 2018 - II. část(15,1 MB)stáhnout

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 26. 2. 2018  - jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(23,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(845,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(718,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje(530,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp34.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK(699,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – příspěvek na výkon státní správy obcím Olomouckého kraje(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s.(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Zabezpečení činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje při provádění prevence v oblasti BESIP v roce 2018 a vyhodnocení činnosti za rok 2017(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp38. Dodatek č. 24 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp39. Plnění objednávky regionální železniční dopravy v roce 2019 – revokace usnesení č. UZ/8/85/2017(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp39.1. Zpráva Ing. Zahradníčka, náměstka hejtmana pro dopravu, o situaci v KIDSOK p.o. ve smyslu zajištění dopravní obslužnosti po kolapsu autobusové dopravy v lednu 2018(5 MB)stáhnout
Soubor typu mp310.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp310.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku(1008,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp310.2.1. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK(6,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp310.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku(820,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp310.3.1. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK(884,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp310.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku(805,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp310.5. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku(846,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp311. Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2017(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp312. Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení(8,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp313. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp314. Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení(5,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp315. Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2018 – vyhlášení(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp316. Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení (972 kB)stáhnout
Soubor typu mp317. Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2017(3,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp318. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městysu Brodek u Přerova(834,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp319. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Mikulovice – kanalizace(814,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp320. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Mikulovice – vodovod(921,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp321. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Senička(839,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp322. Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018 – vyhlášení(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp323. Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018 – vyhlášení(776,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp324. Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2018 – vyhlášení(962,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp325. Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2018 – vyhlášení(979,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp326. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální(763,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp328. Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2018 – Zdraví 2020(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp330. Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2018 – vyhlášení(885,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp331. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje(13,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp332. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp333. Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp334. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp335. Volba přísedícího Krajského soudu v Brně(862,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp335.1. Volba přísedící Krajského soudu v Brně(857,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp336. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje(827,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp337. Žádost o prominutí části dluhu Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu vůči Olomouckému kraji (1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp339. Různé(13,1 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 01. 03. 2018 09:05:45

© Krajský úřad Olomouckého kraje