Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 23. 4. 2018:

Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 23. 4. 2018 - I. část(6,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 23. 4. 2018 - II. část(6,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 23. 4. 2018 - III. část(8,6 MB)stáhnout

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 23. 4. 2018  - jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(6,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(1017,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(710,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje (617,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení (11,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s.(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Dodatky k úvěrovým smlouvám s Komerční bankou, a. s.(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp38. Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 – vyhodnocení(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp39. Dotační program Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2018 – vyhodnocení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp310.1.–10.6. Majetkoprávní záležitosti(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp311. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2016/2017(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp312. Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací(930,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp313. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství(6,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp314. Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí – 1. kolo(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp315. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a sportu (8,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp316. Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2018 – vyhodnocení 1. kola(4,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp317. Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji 2018 – vyhodnocení(1008,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp318. Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 – vyhodnocení(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení(4,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp320. Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení(915 kB)stáhnout
Soubor typu mp321. Dotační program pro sociální oblast 2018 – vyhodnocení (761,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp322. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální (814,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp323. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti sociální(873,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp324. Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2017(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp325. Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2018 – vyhlášení(852,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp326. Pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje zkráceným postupem(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování(854,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp328. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení(2 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Program na podporu místních produktů 2018 – vyhodnocení(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp330. Program na podporu podnikání 2018 – vyhodnocení – I. část(378,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp330. Program na podporu podnikání 2018 – vyhodnocení – II. část(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp331. Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje – vyhodnocení za rok 2017(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp332. Aktualizace plánu investic na rok 2018 (5,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp333. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně(958,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp334. Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení(720,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp335. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů (810,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp336. Program na podporu JSDH 2018 – vyhodnocení (925,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp337. Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení I. etapy(809,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp338. Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2017 – dodatek č. 1 ke smlouvě s obcí Náklo(975,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp339. Memorandum o spolupráci při realizaci projektu výstavby interaktivního vzdělávacího centra bezpečí(784,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp340. Poskytnutí návratné finanční výpomoci sdružením cestovního ruchu(892,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp342. Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2018(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp343. Delegování zástupců Olomouckého kraje na valné hromady sdružení cestovního ruchu (1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp344. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje(960,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp345. Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2018 – vyhodnocení(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp346. Žádost obce Palonín o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy(973,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp347. Různé(10,7 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 25. 04. 2018 08:44:33

© Krajský úřad Olomouckého kraje