Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 17. 12. 2018:

Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 12. 2018 - I. část(34,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 12. 2018 - II. část(42,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 12. 2018 - III. část(37,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 12. 2018 - IV. část(39,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 12. 2018 - V. část(18,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 12. 2018 - VI. část(20,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 12. 2018 - VII. část(22,9 MB)stáhnout

 

 

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 17. 12. 2018  jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(889,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje (667,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp34.1. Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro regionální rozvoj (688,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK(1007,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK(930,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK(1008,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.5.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK(873,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2018(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.7. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru PPF banky a.s.(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp36. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – návrh rozpočtu (40,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Individuální dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Olomouckého kraje 2019(6,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp38. Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2020–2021(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp39. Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019 – vyhlášení(7,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp310. Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 – vyhlášení(870,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp311. Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 – vyhlášení(3,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp312. Finanční záležitosti příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp313. Použití vrácené dotace z dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp314. Dodatek č. 25 ke zřizovací listině Správy silnic Olomouckého kraje, p. o.(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp315. Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 – revokace části usnesení(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp316. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s městem Zábřeh a městysem Kralice na Hané(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp317. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v roce 2019 v Olomouckém kraji(7,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp318. Zajištění dopravní obslužnosti železniční osobní regionální dopravou v roce 2019 v Olomouckém kraji(15,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Smlouva o úhradě kompenzace za vzájemné zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou s Jihomoravským krajem(926,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp320. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě s Moravskoslezským krajem(811,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp321. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem(897,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp323.1.–23.5.1. Majetkoprávní záležitosti(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp324. Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp325. Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp326. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a TJ MILO Olomouc, z.s.(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Žádosti o stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu (5,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp328. Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení(4,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019, dotační titul 1 Podpora sportovních akcí, dotační titul 4 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje – vyhlášení(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp330. Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 – vyhlášení(1013,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp331. Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení(913,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp332. Víceletá podpora v oblasti sportu – vyhlášení(1016,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp333. Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp334. Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2019(875,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp335. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury(920,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp336. Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení(873 kB)stáhnout
Soubor typu mp337. Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení(817,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp338. Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení(6,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp339. Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení(903,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp340. Víceletá podpora významných kulturních akcí – vyhlášení(893 kB)stáhnout
Soubor typu mp341. Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhlášení(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp342. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp343. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Ruda nad Moravou – havárie(957,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp344. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace obci Ruda nad Moravou(810 kB)stáhnout
Soubor typu mp345. Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp346. Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhlášení(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp347. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální(794,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp348. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví(492,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp349. Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019, dotační titul 2 Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – vyhlášení(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp350. Program na podporu podnikání 2019 – vyhlášení(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp351. Program na podporu místních produktů 2019 – vyhlášení(813,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp352. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – dodatek ke smlouvě(856,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp353. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – vyhlášení(5,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp354. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování(951,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp355. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp356. Mimořádné odměny členům Zastupitelstva Olomouckého kraje(3 MB)stáhnout
Soubor typu mp357. Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci(705,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp358. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zatraktivnění turistického potenciálu Olomouckého kraje - Poznávací jízdy historickou Olomoucí na OLOŠLAPU II“(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp359. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Natáčení celovečerního filmu Případ mrtvého nebožtíka“(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp360. Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2019 – vyhlášení(913,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp361. Dotační program Olomouckého kraje Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019, dotační titul 2 Dotace na činnost spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019 – vyhlášení(886,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp362. Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu JSDH 2019 – vyhlášení(761,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp363. Poskytnutí věcných darů z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp364. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje obci Mostkovice(3,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp365. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka úvěru PPF banky a.s.(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp366. Zajištění drážní dopravy v Olomouckém kraji po roce 2019(38,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp367. Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2019(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp368. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – žádost o posunutí termínu(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp369. Změna ve svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje a změna ve stanovení funkcí uvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje(12,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp370. Vzorová smlouva o převodu akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.(6,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp371. Podpora legislativní iniciativy Moravskoslezského kraje ve věci novely zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů(4,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp372. Různé – I. část(23,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp372. Různé – II. část(2 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 18. 12. 2018 14:38:22

© Krajský úřad Olomouckého kraje