Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

Agentura pro sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace.
Jejím posláním je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. V současné době funguje Agentura ve své pilotní fázi. Do projektu bylo v roce 2009 zahrnuto 13 lokalit (měst i regionů), kde Agentura působila a postupně standardizovala svou činnost. V následujících letech dojde k zahrnutí dalších měst (10 od dubna 2010 a dalších 10 od července roku 2011). Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR vedené vládní zmocněnkyní pro lidská práva Monikou Šimůnkovou. Bližší informace a dokumenty : www.socialni-zaclenovani.cz

Ředitel : Bc. Martin Šimáček

Kontakty : telefon : 296 153 223, 777 787 974

Adresa: Vladislavova 4, 110 00 Praha 4

e-mail : simacek.martin@vlada.cz

 

Lokální expert pro Olomoucký kraj : Mgr. Jan Mochťák
Kontakty :

e-mail : mochtak.jan@vlada.cz


Poslední změna 08. 06. 2017 08:06:09