Soutěž Vesnice roku

Kontakty

Ing. Jana Olivíková
rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322        j.olivikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 17. 08. 2017 10:38:41

© Krajský úřad Olomouckého kraje