Rok 2013

fotky

Dne 3. března 2013 proběhlo vyhlášení 19. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství, Olomoucký kraj se již tradičně stává spoluorganizátorem této soutěže. V letošním roce uvolnil ze svého rozpočtu 500 tis. Kč na ocenění vítězných obcí.

Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a zároveň také upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6 200 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Do krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 se přihlásilo celkem 19 obcí Olomouckého kraje:

Babice, Bohdíkov, Císařov, Černotín, Hněvotín, Hradčany, Hrabová, Křtomil, Mořice, Náklo, Nová Hradečná, Pavlovice u Přerova, Příkazy, Rapotín, Ruda nad Moravou, Skalka, Sudkov, Stražisko a Troubky.

Podrobné informace o podání přihlášky naleznete na http://www.vesniceroku.cz.

Hodnocení

Obce, které se přihlásí do soutěže, jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Ocenění

V rámci hodnocení krajských kol mohou obce získat kromě Zlaté stuhy (za vítězství v krajském kole) i další ocenění: Modrá stuha (za společenský život), Bílá stuha (za činnost mládeže), Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí), Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu). Obce mohou dále získat diplomy, např. za vzorné vedení obecní kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena) nebo titul Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (za významnou venkovskou stavbu). Obce oceněné Zlatou stuhou postupují do celostátního kola. V rámci hodnocení celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola se stane nositelem titulu "Vesnice roku 2013".

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se uskuteční dne 14. září 2013 v Luhačovicích, v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Slavnostní předávání ocenění celostátního kola se uskuteční ve vítězné vesnici dne 11. 10. 2013.

Výsledky soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku 2013

1. Celkový vítěz krajského kola „Zlatá stuha“ - Obec Hradčany
2. Druhé místo v krajském kole - Obec Rapotín
3. Třetí místo v krajském kole - Obec Hrabová
4. „Zelená stuha“ za péči o zeleň a životní prostředí - Obec Nová Hradečná
5. „Oranžová stuha“ za spolupráci obce se zemědělci - Obec Babice
6. „Modrá stuha“ za společenský život - Obec Hněvotín
7. „Bílá stuha“ za činnost mládeže - Obec Bohdíkov
8. Diplom za vzorné vedení obecní knihovny - Obec Troubky
9. Cena naděje za živý venkov „Duhová stuha“ - Obec Černotín
10. „Zlatá cihla „ – kategorie A/B - za rekonstrukci budovy školy - Obec Příkazy
11.„Zlatá cihla „ – kategorie A/B - za rekonstrukci kaple sv. Josefa, sv. Jáchyma a sv. Anny - Obec Císařov
Publikaci Vesnice Olomouckého kraje roku 2013 naleznete zde.

aktuální dokumenty

Soubor typu .pdf01. Podmínky soutěže(69,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf02. Podmínky soutěže - příloha(49,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf03. Seznam přihlášených obcí(413 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf04. Harmonogram návštěv obcí(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf05. Mapa tras HK VR 2013(4,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf06. Hodnotitelská komise(83,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf07. Přehled výsledků soutěže od roku 2000(89,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf08. Výsledky krajského kola - protokol vyhodnocení(1,2 MB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00