Rok 2011

fotky

Dne 1. března 2011 proběhlo vyhlášení již 17. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství, Olomoucký kraj se již tradičně stává spoluorganizátorem této soutěže. V letošním roce uvolnil ze svého rozpočtu 500 tis. Kč na ocenění vítězných obcí.

Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a zároveň také upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6 300 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Podrobné informace o podání přihlášky naleznete na http://www.vesniceroku.cz

Publikaci Vesnice Olomouckého kraje roku 2011 naleznete zde

Hodnocení

Obce, které se přihlásí do soutěže, jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Ocenění

V rámci hodnocení krajských kol mohou obce získat kromě Zlaté stuhy (za vítězství v krajském kole) i další ocenění: Modrá stuha (za společenský život), Bílá stuha (za činnost mládeže), Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí), Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu). Obce mohou dále získat diplomy, např. za vzorné vedení obecní kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena). Obce oceněné Zlatou stuhou postupují do celostátního kola. V rámci hodnocení celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola se stane nositelem titulu "Vesnice roku 2011".

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se uskutečnilo dne 10. září 2011 v Luhačovicích, v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Záštitu nad tímto festivalem převzal ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský.

Výsledky soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku 2011

1. Obec Skalička – celkový vítěz krajského kola, v celostátním kole obsadila 3. místo.
2. Druhé místo v krajském kole - Městys Tištín.
3. Třetí místo v krajském kole - Obec Hradčany.
4. Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - Obec Císařov,
v celostátním kole obsadila 2. místo
5. Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělci - Obec Pěnčín,
v celostátním kole obsadila 2. místo.
6. Modrá stuha za společenský život - Obec Písečná.
7. Bílá stuha za činnost mládeže - Obec Hněvotín.
8. Diplom za vzorné vedení obecní knihovny - Obec Libina.
9. „Fulínova cena“ za nejlepší květinovou výzdobu obce - Obec Horní Újezd.
10. Cena naděje za živý venkov „Duhová stuha“ - Obec Majetín.
11. „Zlatá cihla „ za rekonstrukci Pomníku svobody se sochou T. G. Masaryka -
Obec Radslavice.

Soubor typu .pdfPříloha č. 2(50,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 1(32,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPřehled výsledků od r. 2000(86,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPodmínky soutěže(75,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfObce přihlášené do soutěže Vesnice roku 2011(133 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMapa tras po kraji(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfHodnotitelská komise(152,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfHarmonogram návštěv obcí hodnotitelskou komisí(145,7 kB)stáhnout


Poslední změna 22. 01. 2016 10:59:38