Rok 2014

Dne 3. března 2014 byl slavnostně zahájen jubilejní dvacátý ročník tradiční soutěže Vesnice roku. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Přihlášky je možné podávat od 4. března do 30. dubna 2014. Hodnocení krajských kolo proběhne v rozmezí od začátku května do konce června 2014.

Olomoucký kraj tuto soutěž dlouhodobě podporuje a v letošním roce uvolnil z rozpočtu 500 tis. Kč. První, druhé a třetí místo v krajském kole soutěže obdrží finanční dar ve výši 100 tis. Kč, dále kraj udělí speciální finanční ocenění čtyřem obcím ve výši 50 tis. Kč. Olomoucký kraj se bude podílet také na spolufinancování nákladů na uspořádání slavnostního vyhlášení vítězů krajského kola soutěže ve vítězné obci částkou ve výši 100 tis. Kč.

Za Olomoucký kraj byla do hodnotitelské komise nominována Ing. Adéla Klásová z oddělení regionálního rozvoje. V případě zájmu o bližší informace ji prosím kontaktujte na telefonním čísle 585 508 322 nebo e-mailu a.klasova@kr-olomoucky.cz. Veškeré informace týkající se soutěže v Olomouckém kraji budou zveřejňovány také na webových stránkách kraje www.olkraj.cz.

Komplexní informace k soutěži včetně přihlášky, harmonogramu, podmínek a ocenění naleznete také na webu Vesnice roku http://vesniceroku.cz/.

Soubor typu .pdf01. Podmínky soutěže(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdf02. Podmínky soutěže - příloha(992,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPublikace Vesnice Olomouckého kraje roku 2014(4,9 MB)stáhnout

11.08.2014 - Prvenství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2014 získala obec Nová Hradečná

Hejtman Jiří Rozbořil společně s náměstky Pavlem Šoltysem a Michalem Symerským v pátek 25. července oficiálně předali ocenění zástupcům obcí, které se umístily na vítězných pozicích ve třináctém ročníku krajského kola soutěže Vesnice Olomouckého kraje roku 2014. V soutěži zvítězila obec Nová Hradečná na Olomoucku, která si prvenství vybojovala především za srdečnost a zapojení všech občanů do dění v obci, za promyšlený přístup k rozvoji obce, za vytváření podmínek pro aktivní využití volného času, za propojení a spolupráci spolkového života a za další významné činnosti.

23.05.2014 - Obce soutěží o titul Vesnice Olomouckého kraje 2014

Již po dvacáté se obce v regionu utkají o titul Vesnice roku Olomouckého kraje spojený s finančním příspěvkem od Olomouckého kraje. Letos pro oceněné obce bylo v rámci krajského rozpočtu vyčleněno 500 tisíc korun. Vítěze z 26 přihlášených obcí vyhlásí hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil v pátek 27. června 2014 na tiskové konferenci v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Slavnostní předání ocenění v krajském kole soutěže se uskuteční v pátek 25. července 2014 ve vítězné obci.


Poslední změna 22. 01. 2016 11:00:28