Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015 (archív)


logo ROP Střední Morava Logo Olomouckého kraje logo projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje

Projekt Olomouckého kraje předložený do 32. výzvy ROP Střední Morava

prioritní osa: 4 Technická pomoc

oblast podpory: 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015

Stručný popis projektu:

Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015 je zaměřen na aktivity na posílení absorpční kapacity Olomouckého kraje a na aktivity související s přípravou OK na programovací období EU 2014-2020. Cílovou skupinu projektu tvoří stávající i potenciální realizátoři projektů s podporou fondů EU, představitelé OK, zástupci municipalit, podnikatelského a nestátního neziskového sektoru a ostatní odborná veřejnost. Cílem projektu je navázat na aktivity již realizovaných projektů technické pomoci, posílit absorpční kapacitu území a zvýšit informovanost cílové skupiny o programovacím období EU 2014-2020. Aktivity projektu jsou zaměřeny na vzdělávání a partnerská setkání, realizace strategických dokumentů, aktivity spojené s regionální inovační strategií, propagační a publikační činnost a poradenství a konzultační služby.

Aktuality projektu

Kontakty

Ing. Leona Valovičová
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295           l.valovicova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203

Projektový tým

Ing. Leona Valovičová – projektová manažerka

T: 585 508 236, M: 724 057 295, E: l.valovicova@kr-olomoucky.cz

Ing. Petr Smička – projektový manažer

T: 585 508 387, M: 725 788 295, E: p.smicka@kr-olomoucky.cz

Mgr. Martin Pokorný - finanční manažer

T: 585 508 655, M: 725 006 088, E: m.pokorny@kr-olomoucky.cz

Ing. Petr Heinisch – projektový manažer

T: 585 508 354, M: 725 788 290 E: p.heinisch@kr-olomoucky.cz

Mgr. Marie Zlámalová – projektová manažerka

 

Archiv aktualit


archiv aktualit »


Poslední změna 18. 01. 2016 12:37:33

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU