Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015 (archív)

logo ROP Střední Morava
logo-olomouckeho-kraje.jpg
logo projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje

Projekt Olomouckého kraje předložený do 32. výzvy ROP Střední Morava

prioritní osa: 4 Technická pomoc

oblast podpory: 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015

Stručný popis projektu:

Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015 je zaměřen na aktivity na posílení absorpční kapacity Olomouckého kraje a na aktivity související s přípravou OK na programovací období EU 2014-2020. Cílovou skupinu projektu tvoří stávající i potenciální realizátoři projektů s podporou fondů EU, představitelé OK, zástupci municipalit, podnikatelského a nestátního neziskového sektoru a ostatní odborná veřejnost. Cílem projektu je navázat na aktivity již realizovaných projektů technické pomoci, posílit absorpční kapacitu území a zvýšit informovanost cílové skupiny o programovacím období EU 2014-2020. Aktivity projektu jsou zaměřeny na vzdělávání a partnerská setkání, realizace strategických dokumentů, aktivity spojené s regionální inovační strategií, propagační a publikační činnost a poradenství a konzultační služby.

Aktuality projektu

20.08.2015 - Putovní výstava fotografií projektů podpořených z ROP Střední Morava stále probíhá

V Olomouckém a Zlínském kraji bylo od roku 2007 prostřednictvím ROP Střední Morava investováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 18 miliard korun. Jaké projekty byly z těchto peněz podpořeny a jak přispěly k obměně regionu, prezentuje výstava fotografií projektů, která už navštívila 5 měst v jednotlivých okresech v obou krajích a 4 města ještě navštíví. Do 23. srpna jsou panely s fotografiemi k vidění v prostorách Expozice času ve Šternberku, následovat budou Uherské Hradiště, Prostějov, Přerov a Zlín.

12.06.2015 - Vyberte NEJ projekt spolufinancovaný z ROP Střední Morava a vyhrajte zajímavé ceny

Regionální operační program Střední Morava, jehož prostřednictvím proudily v programovém období 2007-2013 do Olomouckého a Zlínského kraje dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, podpořil vznik více než 1 200 projektů. Veřejnost má nyní možnost vybrat ty nejzajímavější, nejhezčí či nejpřínosnější z nich. V hlasování o NEJ projekt, které probíhá od 1. 6. do 30. 9. 2015 na stránkách www.mujprojekt.eu, je možné získat i pěkné ceny.

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203

Projektový tým

Ing. Leona Valovičová – projektová manažerka

T: 585 508 236, M: 724 057 295, E: l.valovicova@kr-olomoucky.cz

Ing. Petr Smička – projektový manažer

T: 585 508 387, M: 725 788 295, E: p.smicka@kr-olomoucky.cz

Mgr. Martin Pokorný - finanční manažer

T: 585 508 655, M: 725 006 088, E: m.pokorny@kr-olomoucky.cz

Ing. Petr Heinisch – projektový manažer

T: 585 508 354, M: 725 788 290 E: p.heinisch@kr-olomoucky.cz

Mgr. Marie Zlámalová – projektová manažerka

 

Archiv aktualit

22.06.2015 - Putovní výstava fotografií projektů podpořených z ROP Střední Morava odstartovala

V Olomouckém a Zlínském kraji bylo od roku 2007 prostřednictvím ROP Střední Morava investováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 18 miliard korun. Jaké projekty byly z těchto peněz podpořeny a jak přispěly k obměně regionu, prezentuje výstava fotografií projektů, která postupně navštíví 9 měst v jednotlivých okresech v obou krajích. Od 17. června až do 28. června jsou panely s fotografiemi k vidění v prostorách Městského úřadu v Jeseníku.

08.06.2015 - Setkání mikroregionů tentokrát v Těšeticích

V úterý 30. června 2015 se v Těšeticích uskuteční už sedmnácté pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. Akce je pořádaná ve spolupráci Olomouckého kraje a Mikroregionu Kosířsko v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015. Účast na jednání potvrdili hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a náměstek hejtmana Pavel Šoltys.

06.05.2015 - Den Evropy láká k návštěvě zajímavých míst v regionu

Stejně jako v předchozích letech připravil i letos Úřad Regionální rady Střední Morava ve spolupráci s příjemci dotace z ROP Střední Morava aktivitu pro veřejnost, která je připomínkou tzv. Dne Evropy. V rámci letošního již 4. ročníku Dne Evropy s projekty ROP Střední Morava bude mít veřejnost opět možnost v sobotu 9. května navštívit vybraná místa podpořená z ROP Střední Morava zdarma nebo za zvýhodněné vstupné. Pro nejrychlejší návštěvníky bude navíc na každém místě připraven i malý dárek.

18.11.2014 - Regionalisté Olomouckého kraje se setkali v Prostějově

Ve dnech 13. 11. – 14. 11. 2014 proběhlo v prostorách Hotelu Tennis Club v Prostějově již sedmnácté setkání regionalistů v Olomouckém kraji. Na přátelském dvoudenním setkání, pořádaného v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015, si zástupci oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu, Úřadu Regionální rady Střední Morava (ÚRR) a zástupci ORP Olomouckého kraje zejména předali aktuální informace z ROP Střední Morava.

Regionalisté Olomouckého kraje se setkali v Prostějově

06.10.2014 - Hlasování v soutěži "Vyfoť, napiš a vyhraj" bylo spuštěno

V průběhu celého října může veřejnost podpořit svými hlasy fotoreportáže, které jejich autoři přihlásili do soutěže „Vyfoť, napiš a vyhraj“ a vybrat tak ty nejlepší z nich. Hlasování probíhá na stránkách http://www.mujprojekt.eu/redakce/index.php?clanek=95193&lanG=cs&xuser=763789329779291395&slozka=55056 od 1. do 31. října 2014 a ve hře jsou pěkné ceny nejen pro autory soutěžních příspěvků, ale také pro ty, kteří se do hlasování zapojí.


archiv aktualit »


Poslední změna 18. 01. 2016 12:37:33