Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+ (archív)

LOGA

rop-logo-stredni-morava-male.jpg
logo-olomouckeho-kraje.jpg
logo-podpora.jpg

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na aktivity související se zahájením přípravy celého území Olomouckého kraje na budoucí programovací období EU 2014-2020. Cílem projektu je navázat na aktivity předešlých projektů technické pomoci a zvýšit informovanost cílové skupiny o programovacím období EU po roce 2013. Aktivity projektu Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+ budou zaměřeny na vzdělávání, propagaci, pilotní akce z oblasti urbánní problematiky a strategické dokumenty, koncepce a analýzy.

Cílovou skupinou projektu tvoří stávající i potenciální realizátoři projektů s podporou fondů EU, veřejná správa a samospráva Olomouckého kraje, zástupci municipalit, podnikatelského a nestátního neziskového sektoru a ostatní odborná veřejnost. Akce realizované v rámci jednotlivých aktivit projektu jsou zaměřeny na celou cílovou skupinu projektu.

Strategické dokumenty odkazy

Projektový tým

Ing. Leona Valovičová – projektová manažerka

T: 585 508 236, M: 724 057 295, E: l.valovicova@kr-olomoucky.cz

Ing. Petr Smička – projektový manažer

T: 585 508 387, M: 725 788 295, E: p.smicka@kr-olomoucky.cz

Realizované akce projektu

  • Analýza problémových okruhů Olomouckého kraje, leden 2012
  • Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje III, 26. 4. 2012, Přerov
  • Informace o přípravě Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+ v rámci akce: Jednání ve věci řešení nezaměstnanosti na Jesenicku, 30. 5. 2012, Jeseník
  • 14. Pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, 21. 6. 2012, Plumlov
  • Analýza partnerství na území Olomouckého kraje, červen 2012
  • Analýza dopadů politiky soudržnosti v území regionu soudržnosti Střední Morava, červen 2012

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 18. 01. 2016 12:37:33