Vzdělávací aktivity

3-vzdelavani.jpg
2-vzdelavani.jpg
1-vzdelavani.jpg

Vzdělávací aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení odborné připravenosti předkladatelů projektů, realizátorů projektů ve fázi realizace i ve fázi udržitelnosti projektů a cílovou skupinu tvoří zástupci obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje, zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací, odborná veřejnost, podnikatelská a neziskové sféra a zástupci poradenských a konzultační firem.

V rámci projektu se realizují a připravují aktivity zaměřené na problematiku veřejných zakázek, projektového a finančního řízení, účetnictví, strategického plánování, studie proveditelnosti, veřejné podpory apod.

Náplní pracovních a partnerských setkání a seminářů je představení aktuálních informací k problematice přípravy na kohezní politiku EU 2014+ na národní i krajské úrovni.

Pro zástupce cílové skupiny projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“ jsou připravovány a realizovány aktivity napomáhající k úspěšnému získání inovačního voucheru.

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 18. 01. 2016 12:37:33