Regionalisté Olomouckého kraje se setkali v Prostějově

18. 11. 2014

Ve dnech 13. 11. – 14. 11. 2014 proběhlo v prostorách Hotelu Tennis Club v Prostějově již sedmnácté setkání regionalistů v Olomouckém kraji. Na přátelském dvoudenním setkání, pořádaného v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015, si zástupci oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu, Úřadu Regionální rady Střední Morava (ÚRR) a zástupci ORP Olomouckého kraje zejména předali aktuální informace z ROP Střední Morava.

První den prezentovali zástupci krajského úřadu a ÚRR zejména o výstupech a výsledcích ROP Střední Morava, zpracovávaných evaluačních studiích (zejména integrované plány rozvoje území), realizaci projektů technické pomoci ROP Střední Morava nebo přínosech ROP Střední Morava pro Olomoucký kraj. V závěru zástupce města Prostějov představil projekty realizované městem Prostějov s dotací ROP Střední Morava. Druhý den byly prezentovány například problémy a rizika při realizaci a udržitelnosti projektů a proběhla rovněž moderovaná diskuze účastníků – přenos dobré praxe.

Setkání regionalistů je již tradiční akcí, která se koná vždy v některém ze 13 ORP Olomouckého kraje. Letos Olomoucký kraj zorganizoval workshop ve spolupráci s městem Prostějov v ORP Prostějov, za nějž byli přítomni také náměstek primátora Ing. Zdeněk Fišer nebo radní a zastupitel města PaedDr. Jaroslav Šlambor.

crop-100x100-img-3929.jpg
crop-100x100-img-3938.jpg
crop-100x100-img-3947.jpg
crop-100x100-img-3959.jpg
crop-100x100-img-3963.jpg
crop-100x100-img-3995.jpg
crop-100x100-img-4003.jpg


Poslední změna 20. 08. 2015 10:16:15