Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

 

Název projektu:                            Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III.

Zkrácený název projektu:            Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:             1. 4. 2019 – 31. 12. 2023

Výše dotace:                                 178 630 705,00 Kč

Cílová skupina:                             Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

Projekt Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III. je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

 

 

Název projektu:                            AMO - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

Realizátor projektu:                     Olomoucký kraj

Doba realizace projektu:             1. 4. 2020 – 31. 12. 2021

Výše dotace:                                 68 049 792,00 Kč

Cílová skupina:                             Vlastníci/spoluvlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje

 

Projekt AMO - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji je financován z podílu na výnosech z dražeb emisních povolenek v rámcu EU ETS.

 

 

Hlavním cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění.

Své dotazy můžete posílat na kotlikovedotace@olkraj.cz, případně se můžete obracet na kontaktní osoby.

 

Aktuality

31.10.2023 - Stav administrace kotlíkových dotací

k 26. 10. 2023

01.10.2021 - Příručka Jak správně topit a ušetřit

Ministerstvo životního prostředí vydalo příručku Jak správně topit a ušetřit...

21.04.2021 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. schválených k podpoře usnesením ...

09.04.2021 - Kotlíkové dotace nekončí. Kraj podpoří i nové žadatele

Olomoucký kraj podpoří další žadatele o kotlíkové dotace. Uspokojí jak ty, na které se nedostalo v předchozím kole, tak nově přijaté žádosti. Celkově hejtmanství plánuje rozdělit z Operačního programu Životní prostředí desítky miliónů korun...

24.03.2021 - Schváleny další žádosti o kotlíkovou dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. schválených k podpoře usnesením ...


archiv aktualit »


Poslední změna 06. 03. 2024 11:33:43